Istind Bestandsplanområde


 

Velkommen til Istind Bestandsplanområde

 
 
Startside
Bestandsplan
Avskytingsplan
Vedtekter
Kart
 
Jaktlagene:
Kjervelvlia
Grøtte
Berglund
Myre/Maukdal
Linker

 

 

 

 

 KJERVELVLIA JAKTLAG

Historia Oversikt Bildegalleri Sett elg  
     
 

Forord

 
Første elg som ble sett i Kjervelvlia var vel så tidlig som 1925 av Karenius
Fagerberg. Det ble fortalt at det ble fanget elg med snare under krigen,   
men tildeling av kvoter ble det ikke før etter krigen, da første år i 1946,  
det var da tillatt å skyte et dyr pr. bruk, senere ble det kvote pr. gårdsnr.  
Kjervelvlia  Jaktlag har jo bestått siden 1946 da elgjakt begynte i Kjervelvlia,
men fordi vi er glømsk og gjerne vil bevare minnene, fant jeg ut at kanskje
skulle jeg samle sammen gamle og nye notater.      
         
Med god hjelp fra jegere  og gamle dagbøker fra Johannes Møkleby  
som skrev 7 sans fra 1945 ---- 1978 , som var jaktleder fram til 1970  
Da ble Odd Fjeldstad valgt, og siden har han vært gjenvalgt,  
Odd Fjeldstad har skrevet og notert fra 1980  --83  og fram til dd.
dette er til god nytte når jeg skal prøve å samle historia i ett hefte.  
I 1967 fikk vi rettet avskyting,og dermed lov til å skyte kalv,     
noe som tidligere ikke var lov.        
I 1993  fikk vi pålegg om å ha, eller tilgjengelig godkjent elghund i jaktlaget,
Odd med hunnen King tok denne prøven 9/8 -93 og har vert ettersøkshund
for jaktlaget siden, men må vel betraktes som pensjonist nå.    
Fra 2002 har Bjørnar Langnes med hunnen Tinka hvert med på jaktlaget som
fast ettersøkshund.        
         
         
         
    Åsmo    den    8.nov   2004        
       Ole Møkleby        

 

  Ole Møkleby  felt elg    
     
1971 Kjempehaugen 1 okse
1973 Seterbekken 1 okse
1977 Korphaugen  1 okse 
1977 Bjønnmoen 1 okse
1979 Jordet Korphaugen 1 okse
1981 Teltet 1 okse
1985 Setermoen 1 Kalv
1987 Seterbekken 1 okse
1988 Inste slåttmyra 1 ku
1990 Gamle veiende 1 ku
1992 nedfor Korphaugen 1 Kalv
1994 Sommerbakkskogmyra 1 okse
2001 Brattbakkberget 1 okse
2001 Høgda 1 Kalv
2006 Seterbekken 1 Kalv
2012 Seterbekken 1 okse
2018 Lykkeboden 1 Ku

 

  Tony Møkleby felt elg      
       
1995 Hytta 1 Kalv  
1996 Teltet 1 Ku  
1997 Langrabben 1 Ku  
1999 Korphaugen 1 Kalv  
2001 Rota 1 Okse  
2002 Teltet 1 Okse  
2004 Vakkermoen 1 Kalv  
2005 Raumyra 1 Ku 1 1/2 år
2006 Kaffekokarhaugen 1 Kalv  
2006 Kaffekokarhaugen 1 Ku  
2006 Høgda 1 Ku 1 1/2 år
2008 Johan Birkelandmyra 1 Okse  
2010 Sneveien 1 Okse 1 1/2 år
2012 Sneveirabben 1 Okse 1 1/2 år
2013 Sneveirabben 2 Kalver  
2013 Kaffekokerhaugen 2 Okser 1 1/2 år
2013 Kjervelvdalen ovenfor Slagstadhytta 1 Okse 1 1/2
2014 Nessan 1 kalv  
2017 Nessan 1 kalv  
2019 Lykkeboden 1 Ku 1 1/2 år
2020 Nessan 1 okse  

2020

Traktorsvingen

1

ku  

 

  Kåre Fjeldstad felt elg    
     
1987 Rota 1 okse
2004 Sneveirabben 1 ku
2011 Rota 1 okse 1 1/2 år
2011 Fagerbergjordet 1 ku
2016 Teltet 1 kalv
2017 Teltet 1 okse
     

 

  Hermod Møkleby felt elg      
       
1970 Tortenlia 1 kalv  
1980 Vest for Penvatnet 1 okse  
1982 Scooterløypa nedfor Korphaugveien 1 ku  
1984 Rota 1 kalv  
1985 Kjervelvdalen 1 ku  
1985 Kjervelvdalen 1 kalv  
1986 Kjervelvdalen 1 okse  
1988 Korphaugen 1 kalv  
1989 Nessan 1 kalv  
1990 Langrabben 1 okse  
1992 Gamle veienden 1 ku  
1993 Under Gråhøgda 1 okse  
1995 Penvatnet 1 kalv  
1996 Langrabben 1 okse  
1997 Jordet Hytta 1 kalv  
2002 Nord for jordet Hytta 1 okse  
2015 Lanesset 1 ku 1 1/2 år
2015 Teltet 1 okse 1 1/2 år

 

  Nils Møkleby felt elg    
     
1971 Gråhøgda 1 ku
1974 Langrabben 1 okse
1979   1 okse
1980   1 ku
1982   1 kalv
1983 Korphaugen 1 ku
1983 Korphaugen 1 kalv
1984 Jordet Korphaugen 1 okse
1985   1 okse
1988   1 okse
1991 Jordet Korphaugen 1 kalv
1992   1 kalv
1993   1 kalv
1995 Slåttmyra 1 ku
1996 Storholmen 1 okse
1996 Storholmen 1 kalv
1996 Nessan 1 kalv
1996 Nessan 1 ku
1997 Nessan 1 okse
1997 Vakkermoen 1 okse
1997 Johan Birkelandmyra 1 ku
1998 Korphaugen 1 ku
1999 Brattbakken 1 ku
2003 Mellom myrene 1 okse
2004 Sneveirabben 1 ku
2006 Johan Birkelandmyra 1 Okse
2006 Høgda 1 Okse
2007 Johan Birkelandmyra

1

Okse
2008 Johan Birkelandmyra 1 Okse
2009 Lykkeboden 1 ku
2009 Nessan 1 kalv
2009   1 ku 1 1/2 år
2010 Nessan 1 okse 1 1/2 år
2011 Rota 1 kalv
2012 Nessan 1 kalv
2016 Lykkeboden 1 okse 1 1/2 år
2017 Lykkeboden 1 okse 1 1/2 år
2019 Lykkeboden 1 okse
     

 

  Øystein Møkleby felt elg    
     
1981 I Scooterløypa 1 ku
1986 Korphaugen 1 kalv
1994 Nessan 1 ku
1994 Nessan 1 kalv
1997 Vakkermoen 1 kalv
2000 Haugatun 1 ku
2003 Sneveirabben 1 okse

 

  Helmod Skansen felt elg    
     
1980   1 kalv
1986 Penvatnet 1 okse
1986 Kjervelvdalen 1 okse
1987 Jordet Korphaugen 1 okse
1987 Nessan 1 kalv
1988 Scooterløypa mellom myrene 1 okse
2000 Gråhøgda 1 okse
2016 Jordet ovenfor huset

1

kalv
     

 

  Odd Fjeldstad felt elg      
       
1974   1 kalv  
1976   1 ku  
1978   1 okse  
1981   1 okse  
1982   1 okse  
1984 Teltet 1 okse  
1988   1 kalv  
1989   1 okse  
1989 Torleifhytta 1 ku  
1993   1 okse  
1997 Sneveirabben 1 kalv  
1997 Gamle veienden 1 okse  
2001 Johan Birkelandmyra 1 okse  
2003 Haugatun 1 kalv  
2005 Rota 1 Okse 1 1/2 år
2007 Korphaugen

1

kalv  
2008 Korphaugen

1

okse 1 1/2 år
2008 Johan Birkelandmyra 1 okse  
2009 Nessan 1 okse 1 1/2
       

 

  Øyvind Fjeldstad felt elg      
       
1991 Rota 1 okse  
1995 Teltet 1 okse  
2003 Johan Birkelandmyra 1 okse  
2005 Kjervelvdalen 1 Ku 1 1/2 år
2011 Korphaugjordet 1 okse 1 1/2 år
2014 Nessan 1 kalv  
2015 Langrabben 1 okse  
2015 Nessan 1 kalv  

2018

Korphaugen

1

okse  

2022

Raumyra

1

okse 1 1/2 år
 
1
 
 
Jens Møkleby felt elg
       

2016

Langrabben 1 okse 2 1/2 år

2017

Egga ved Nilslaen 1 okse 1 1/2 år

2018

Setermoen ved den runde haugen 1 kalv  

2018

Langrabben nedenfor Penvatnet 1 Ku  

2019

Skuterløypa i Vakkermostrypet 1 kalv  

2020

Teltet

1 ku  

2020

I jordkanten bak garasjen

1 kalv  

2021

Brattberget nedfor Nyrudjordet

1 okse  

2022

Jordet i Trongen 1 okse 1 1/2 år
       

 

  Johannes Møkleby felt elg      
       
1946   1 okse  
1947   1 ku  
1950 Mellom myrene 1 ku  
1951   1 ku  
1952 Vakkermostrypet 1 okse  
1953 Under Gråhøgda 1 okse  
1954 Mellom myrene 1 okse  
1956   1 okse  
1957 Sennaelva 1 ku  
1958 Sommerbakkskogen 1 ku  
1959 Johan Birkelandmyra 1 ku  
1961 Vinterveimyra 1 okse  
1962 Penvatnet 1 okse  
1963   1 okse  
1965   1 ku  
1966 Johan Birkelandmyra 1 ku  
1967 Inste laen   (Nilslaen ) 1 okse  
1969 Ovenfor Barås 1 ku  
   
       
  Harald Møkleby felt elg      
         
1946   1 okse  
1947   1 Elg (okse)
1965   1 okse  
       
       
  Per Møkleby felt elg      
       
1951   1 ku  
1956   1 okse  
1967 Under Gråhøgda 1 ku  

 

  Nils Fjeldstad felt elg      
       
1947   1 okse  
1955 Kjempehaugen 1 okse  
1960 Hagensetra 1 ku  
       
       
  Johannes Fagerberg felt elg      
       
1947 Under Hagenseterlia 1 Kalv  
1966 Svarthaugdalen   ku  
       
       
  Roald Møkleby felt elg      
       
1968 Vinterveimyra----- Korphaugen 1 kalv  
       
       
  Geir Rognmo felt elg      
       
1987 Brattbakken 1 kalv  
1989 Egga 1 kalv  
       
       
  Åge Fjeldstad felt elg      
       
1968   1 kalv  
1987   1 ku  
1987 Gamle veienden 1 okse  
       
       
  Roy Arne Fjeldstad felt elg      
       
2002 Svarthaugdalen 1 kalv  
2007 Istindlijordet

1

kalv  
2009 Jonsabekkhøla 1 ku  
2010 Jonsabekkhøla 1 okse  
2014 Solsethnesset 1 kalv  
2017 Ved Utsikten 1 kalv  
2021 Under Gråhøgda 1 okse  
1
         
  Odd Engen felt elg      
       
2004 Kjervelvdalen 1 okse  
       
Roger Tråsdahl felt elg      
       
2007 Kjervelvdalen 1 okse  
       
Raymond Møkleby felt elg      
       
2008 Høgda 1 Kalv  
Ved hyttene 1 okse 1 1/2 år  
2015 Ved hyttene 1 okse 1 1/2 år
       
Svein Inge Hjelme felt elg      
       
2010 Baråsjordet 1 kalv  
2012 Svarthaugmyra 1 okse 1 1/2 år
2012 Myrvangjordet 1 okse 1 1/2 år
       
Lasse Møkleby felt elg      
2014   1 ku 1 1/2 år
       
Frank Helgesen      
2014   1 ku  
       
Kurt Helgesen      
2014   1 okse  
       
John Christer Myre      
2019 Øvre Sommerbakkskogmyra 1 okse  
2020 På Jordet Norgeskartet 1 okse 1 1/2 år
2021 Ved kaffekokarhaugen 1 okse 1 1/2 år
2022 Under Brattbakken 1 kalv  
       
Odd Joakim Fjeldstad      
2022 Jordet i Korphuagen 1 okse 1 1/2 år
       
Raymond Helgesen      
2020 Raumyra 1 ku 1 1/2 år
2021 Raumyra 1 kalv  
2021 Storholmen ved Kjervelva 1 okse 1 1/2 år
2022 Nedfor Raumyra 1 okse 1 1/2 år
       

 

  Firbeinte elgjegere som har deltatt i jakta
 
Møkleby Nils   og Øystein med:
Kaci   1984-----------------1997
Zita    1997-----------------2004
Tara   2004-----------------
 
Fagermo Odd Fjeldstad med:
Binny   1966----------------1975
King     1990----------------
 
Øyvind Fjeldstad med:
Argo     2006....................
 
Bjørnar Langnes med:
Tinka    2002-----------------

 

  2005
       
Det ser ut til å bli store forandringer i 2005 Jegere har skolert seg,
4 kvelder kurs om elgforvaltning.