Istind Bestandsplanområde


 

Velkommen til Istind Bestandsplanområde

 
 
Startside
Bestandsplan
Avskytingsplan
Vedtekter
Kart
 
Jaktlagene:
Kjervelvlia
Grøtte
Berglund
Myre/Maukdal
Linker

 

 

 

 

 

Tilbake

Oversikt
År

Type

Vekt

Navn

Sted

1946 - 1947 Okse   Erling Fjeldstad Busskåken
1948 - 1950 Ku   Daniel Grøtte Kvølva
Okse   Sverre Furulund Sætren
Ku   Sverre Furulund Sætren
Elg   Erik Rognmo Ovenfor Istindli
1950 Elg   Harald I Bjønndalen Tortenlia
1951 Ku   Harald I Bjønndalen Tortenlia
Elg   Ivar Solseth Svarthaugen
Okse   Wessel Grøtte Øverlia mot Jonsabekken
1952 Elg   Daniel Grøtte Potetbakkan
1953 Elg      
1954 Elg      
1955 Okse   Erling Fjeldstad Småhompan
1956 Ku   Daniel Grøtte Nesset Furulund
1957 Okse   Wessel Grøtte   Småhompan
Elg   Fottland Sevaldhaugen
1958 Okse  320,0 kg Ivar Solseth Tortenlia
1959 Okse   Ivar Solseth Rogndalsmyra
Okse   Erling Fjeldstad  
1960 Ingen      
1961 Elg      
1962        
1963 Okse   Håvard Myrvold ? Brendthaugen
1964 Ingen      
1965 Elg   Georg Grønnli ?  
1966 Ku   Åge Fjeldstad Ovenfor istindli
1967 Ku   Håvard Myrvold Øverlia mot Kjervelvlia
1968 Okse   Erling Fjeldstad  
Ku   Ivar Solseth Storfurua
1969 Okse    Håvard Myrvold  
Ku   Torleif Hagensen  
1970 Okse 275,0 kg Erling Fjeldstad Kvølva
Ku 200,0 kg    
1971 Ku   Håkon Fossli Moan
Okse   Arne Olsborg Svarthaugdalen
1972 Ku   Torleif Hagensen  
Ku   Hans Fjeldstad Storfurua
         
1973 1 Okse   Håvard Myrvold  
1 ku   Åge Fjeldstad  
         
1974 1 Okse 235,0 kg Helge Utheim Kvølva
         
1975 1 Okse   Arne Rognmo Gråhøgda
         
1976 1 Okse 220,0 kg Arne Rognmo Småhompan
1 Ku 200,0 kg Arne Rognmo Småhompan
         
1977 1 Okse   Hans Fjeldstad Kvølva
1 Okse   Arne Rognmo Gråhøgda
1 Okse   Torleif Hagensen Tronghaugan
         
1978 1 Ku   Arne Rognmo Småhompan
1 Kalv 70,0 kg Svein Inge Hjelme Brendthaugen
         
1979 1 Okse   Ivar Solseth Tronghaugan
1 Ku   Åge Fjeldstad Svarthaugdalen
1 Okse 290,0 kg Arne Hjelme Sevaldhaugmyra
         
1980 1 kalv 105,0 kg Svein Inge Hjelme Øverlia mot Kjervelvlia
1 Okse 308 kg Arne Rognmo Sætren
         
1981 1 ku   Arne Rognmo Moan Bunkeran
1 Okse 260,0 kg Åge Fjeldstad Tronghauan
1 Okse   Håkon Fossli Brendthaugen
         
1982 1 Okse   Hans Fjeldstad Moan
1 Ku 230,0 kg Arne Rognmo Ringmyra
1 Okse 230,0 kg Åge Fjeldstad Kvølva
         
1983 1 Ku 309,0 kg  Arne Rognmo Brendthaugen
1 Okse 207,0 kg Arne Rognmo Sevaldhaugen
1 Okse 247,0 kg Åge Fjeldstad Moan nederste grustaket
         
1984 1 Ku

156,0 kg

Arne Rognmo Tortenlia
1 Okse 166,0 kg Arne Rognmo Tortenlia
1 Kalv 66,0 kg Roger Tråsdahl Westgårdnesset
         
1985 1 Kalv 70,0 kg Svein Inge Hjelme Baråsjordet
1 Ku 230,0 kg Åge Fjeldstad Moan Bunkeran
         
1986 1 Okse 210,0 kg Svein Inge Hjelme Moan
1 Kalv 70,5 kg Tor Inge Jægergaard Istindli Dalan
1 Okse 220,0 kg Arne Rognmo Moan
1 Ku 262,0 kg Arne Rognmo Storleirfallmoen
         
1987 1 Okse 134,0 kg Roger Tråsdahl Tortenlia
1 Okse 208,0 kg Roger Tråsdahl Moan Bunkeran
1 Ku 218,0 kg Åge Fjeldstad Solsethjordet
1 Kalv 60,0 kg Åge Fjeldstad Ringmyra
1 Kalv 70,0 kg Svein Inge Hjelme Istindli Dalan
         
         
1988 1 Ku 205,0 kg Åge Fjeldstad Svarthuagdalen
1 Kalv 48,0 kg Roger Tråsdahl Svarthaugdalen
1 Okse 153,0 kg Hans Fjeldstad Gråhøgda
         
1989 1 Okse 211,0 kg Åge Fjeldstad Svarthaugdalen
1 Kalv 86,0 kg Ivar Solseth Myrvangjordet
1 Okse 191,0 kg Roger Tråsdahl Svarthuagdalen
1 Ku 193,0 kg Roger Tråsdahl Kaffekokerhaugen
1 Kalv 69,0 kg Roger Tråsdahl Istindli Dalan
         
1990 1 Okse 214,0 kg Svein Inge Hjelme Kvølva
1 Okse 172,0 kg Arne Rognmo Ringmyra
1 Kalv 70,5 kg Hans Fjeldstad Moan nedre grustaket
         
1991 1 Okse 200,0 kg Svein Inge Hjelme Småhompan
1 Okse 167,0 kg Svein Inge Hjelme Småhompan
         
1992 1 Okse 181,0 kg Svein Inge Hjelme Rogndalsmyra
1 Kalv 94,0 kg Åge Fjeldstad Ringmyra
1 Okse 160,0 kg Roger Tråsdahl Ringmyra
1 Kalv 76,0 kg Svein Inge Hjelme Prærien
         
1993 1 Kalv 65,0 kg Arne Rognmo Tortenlia
1 Kalv 75,0 kg Odd Fjeldstad Kjervelvlia
         
1994 1 Okse 250,0 kg Roger Tråsdahl Helgejordet
1 Ku 200,0 kg Roy Arne Fjeldstad Norgeskartet
         
1995 1 Okse 235,0 kg Svein Inge Hjelme Kvølva
1 Kalv 70,0 kg Wiggo Gschib Ivarnesset
1 Okse 218,0 kg Ivar Solseth Helgejordet
1 Kalv 69,0 kg Jan Ove Fjeldstad Solsethjordet
1 Okse 167,0 kg Roy Arne Fjeldstad Kvølva
         
1996 1 Okse 146,0 kg Roger Tråsdahl Prøæien
1 Okse 150,0 kg Arne Rognmo Bunkeran
1 Ku 151,0 kg Arne Rognmo Bunkeran
1 Okse 238,0 kg Roy Arne Fjeldstad Helgejordet
1 Kalv 64,0 kg Wiggo Gschib Berglund ettersøk
1 Ku 117,0 kg Hans Fjeldstad Moan
1 Kalv 75,0 kg Svein Inge Hjelme Svarthaugmyra
1 Kalv 51,0 kg Roger Tråsdahl Helgejordet
         
1997 1 Ku 135,0 kg Roy Arne Fjeldstad Baråsjordet
1 Okse 120,0 kg Roger Tråsdahl Annebu
1 Ku 220,0 kg Ivar Solseth Helgejordet
1 Okse 210,0 kg Svein Inge Hjelme Svarthaugdalen
1 Okse 240,0 kg Roy Arne Fjeldstad Kvølva
1 Kalv 90,0 kg Roy Arne Fjeldstad Ringmyra
         
1998 1 Kalv 71,0 kg Roy Arne Fjeldstad

Helgejordet

1 Kalv 78,0 kg Roy Arne Fjeldstad

Berglund ettersøk

1 Ku 150,0 kg Ivar Solseth

Helgejordet

         
         
1999 1 Kalv 71,0 kg Svein Inge Hjelme Baråsjordet
1 Kalv 72,0 kg Svein Inge Hjelme Baråsjordet
1 Okse 190,0 kg Arne Rognmo Svarthaugdalen
1 Okse 285,0 kg Wiggo Gschib Sevaldhaugen
         
2000 1 Okse 215,0 kg Roy Arne Fjeldstad Helgejordet
1 Kalv 81,0 kg Roy Arne Fjeldstad Helgejordet
1 Okse 168,0 kg  Roy Arne Fjeldstad Småhompan
         
2001 1 Okse 155,0 kg Arne Rognmo Nordmohøgsten
1 Kalv 45,0 kg Roy Arne Fjeldstad  Svarthaugdalen
1 Kalv 47,0 kg Roy Arne Fjeldstad  Svarthaugdalen
1 Okse 144,0 kg Tor Inge Jægergaard  Småhompan
1 Ku 200,0 kg Ivar Solseth Helgejordet
         
2002 1 Kalv 77,0 kg Roy Arne Fjeldstad Istindlijordet
1 Kalv 83,0 kg Roy Arne Fjeldstad Istindlijordet
1 Okse 205,0 kg Tor Inge Jægergaard Ringmyra
1 Okse 156,0 kg Roy Arne Fjeldstad Prærien
1 Okse 180,0 kg Hans Fjeldstad Moan
         
2003 1 Kalv 57,0 kg Jan Ove Fjeldstad Baråsjordet
1 Ku 158,0 kg Wenche Jægergaard Istindlijordet
1 Okse 132,0 kg Jan Ove Fjeldstad Helgejordet
         
2004 1 Okse 260,0 kg Hans Fjeldstad Storleirfallmoen
1 Ku 145,0 kg Hans Fjeldstad Rogndalsmyra
1 Okse 185,0 kg Wiggo Gschib Svarthaugdalen
1 Kalv 60,0 kg Tor Inge Jægergaard Helgejordet
1 Kalv 71,0 kg Tor Inge Jægergaard Helgejordet
         
2005 1 ku 132,0 kg Wenche Jægergaard Helgejordet
" 1 okse 212,0 kg Vidar Tråsdahl Ringmyra
" 1 kalv 96,0 kg Vidar Tråsdahl Solsethnesset
" 1 ku 192,0 kg Roy Arne Fjeldstad Flismojordet
" 1 okse 150,0 kg Roy Arne Fjeldstad Helgejordet
         
2006 1 kalv 80,0 kg Eskil Fjeldstad Norgeskartet
" 1 ku 230,0 kg Roy Arne Fjeldstad Raneng
" 1 kalv 90,0 kg Roy Are Fjeldstad Sevaldhaugmyra
" 1 okse 160,0 kg Svein Inge Hjelme Langarbben Kjervelvlia
" 1 ku 200,0 kg Roy Arne Fjeldstad Kjervelvlia
         
2007 1 okse 220,0 kg Beate Tråsdahl Flismojordet
" 1 okse 280,0 kg Roy Arne Fjeldstad Ringmyra
" 1 okse 150,0 kg Roy Arne Fjeldstad Helgejordet i lia
" 1 kalv 68,0 kg Svein Inge Hjelme Baråsjordet
         
2008 1 okse 170,0 kg Tor Inge Jægergaard Istindlijordet
" 1 kalv 91,0 kg Roy Arne Fjelstad Baråsjordet
" 1 okse 225,0 kg Vidar Tråsdahl Ringmyra
" 1 okse 178,0 kg Tor Inge Jægergaard Istindlijordet
" 1 kalv 80,0 kg Roy Arne Fjelstad Istindlijordet
" 1 kalv 92,0 kg Hans Fjeldstad Istindlijordet
" 1 ku 178,0 kg Roy Arne Fjeldstad Istindlijordet
         
2009 1 ku 160,0 kg Tor Inge Jægergaard Ringmyra
" 1 okse 260,0 kg Tor Inge Jægergaard Ringmyra
" 1 ku 190,0 kg Svein Inge Hjelme Ringmyra
" 1 okse 205,0 kg Roy Arne Fjeldstad Kvølva
" 1 okse 120,0 kg Roy Arne Fjeldstad Småhompan
         
2010 1 okse 200,0 kg Tor Inge Jægergaard Helgejordet
" 1 kalv 75,0 kg Roy Arne Fjeldstad Flismojordet
" 1 ku 160,0 kg Tor Inge Jægergaard Istindlijordet
" 1 ku 145,0 kg Roy Arne Fjeldstad Svarthaugdalen
" 1 ku 230,0 kg Roy Arne Fjeldstad Baråsjordet
         
2011 1 kalv 70,0 kg Tor Inge Jægergaard Helgejordet
  1 okse 209,0 kg Roger Tråsdahl Ringmyra
  1 ku 240,0 kg Roy Arne Fjeldsatd Småhompan
         
2012 1 okse 130,0 kg Tor Inge Jægergaard Istindlijordet
  1 okse 160,0 kg Tor Inge Jægergaard Helgejordet
  1 kalv 60,0 kg Roy Arne Fjeldstad Istindlijordet
  1 okse 136,0 kg Eskil Fjeldstad Småhompan
  1 okse 196,0 kg Roger Tråsdahl Furulundjordet
  1 ku 210,0 kg Roy Arne Fjeldstad Myrvangjordet
         
2013 1 kalv 52,5 kg Svein Inge Hjelme Istindlijordet
  1 okse 165,0 kg Tor Inge Jægergaard Småhompan
  1 okse 165,0 kg Tor Inge Jægergaard Småhompan
  1 ku 169,0 kg Svein Inge Hjelme Gapahuk øst
  1 okse 152,5 kg Kjell Erik Halvorsen Kaffekokerhaugen
  1 ku 133,0 kg Roy Arne Fjeldstad Helgegamma
         
2014 1 okse 213,0 kg Svein Inge Hjelme Gråhøgda
  1 ku 150,0 kg Kjell Erik Halvorsen Helgegamma
  1 okse 141,0 kg Kjell Erik Halvorsen Ringmyra
  1 ku 159,9 kg Kjell Erik Halvorsen Ringmyra
  1 kalv 57,0 kg Nichlas Jægergaard Helgejordet
  1 ku 145 kg Svein Inge Hjelme Trongenjordet
         
2015 1 okse 315,0 kg Beate og Roger Tråsdahl Svarthaugdalen
  1 kalv 60,0 kg Eskil Fjeldstad Flismojordet
  1 okse 142,0 kg Kjell Erik Halvorsen Prærien
  1 ku 160,0 kg Roy Arne Fjeldstad Småhompan
  1 okse 174,5 kg Roy Arne Fjeldstad Småhompan
         
2016 1 okse 150 kg Kjell Erik Halvorsen Kvølva
  1 okse 183,5 kg Roy Arne Fjeldstad Ringmyra
  1 okse 226 kg Jan Ove Fjeldstad Rogndalen
  1 kalv 73 kg Kjell Erik Halvorsen Langrabben
  1 ku 171,5 kg Eskil Fjeldstad Kvølva
  1 kalv 72 kg Roy Arne Fjeldstad Baråsjordet
         
2017 1 ku 144 kg Roy Arne Fjeldstad Flismojordet
  1 ku 144,5 kg Roy Arne Fjeldstad Istindlijordet
  1 kalv 70,0 kg Eskil Fjeldstad Kvølva
  1 okse 221,5 kg Jan Ove Fjeldstad Sætren
  1 okse 227 kg Roger Tråsdahl Svarthaugdalen
  1 okse 174 kg Jan Ove Fjeldstad Sevaldhaugen
         
2018 1 ku 140 kg Kjell Erik Halvorsen Ringmyra
  1 okse 155 kg Tor Inge Jægergaard Helgejordet
  1 ku 187 kg Roy Arne Fjeldstad Småhompan
  1 okse 226 kg Kjell Erik Halvorsen Ringmyra
  1 kalv 77 kg Jan Ove Fjeldstad Westgårdnesset
  1 kalv 75 kg Eskil Fjeldstad Baråsjordet
         
2019 1 okse 270 kg Eskil Fjeldstad Ringmyra
  1 ku 165 kg Tor Inge Jægergaard Ringmyra
  1 kalv 90 kg Roy Arne Fjeldstad Baråsjordet
  1 okse 235 kg Eskil Fjeldstad Sevaldhaugmyra
  1 okse 158 kg Roy Arne Fjeldstad Baråsjordet
  1 okse 148 kg Eskil Fjeldstad Lia bak Trollstua
         
2020 1 okse 226 kg Roy Arne Fjeldstad Sevaldhaugmyra
  1 ku 151,5 kg Roy Arne Fjeldstad Baråsjordet
  1 okse 137 kg Kenneth Tråsdahl Ryggen
  1 kalv 64 kg Eskil Fjeldstad Flismojordet
  1 kalv 70 kg Kjell Erik Halvorsen Helgejordet
  1 ku 200 kg Øystein Solbakken Moan ved nedre gruva
         
2021 1 okse 239 kg Roy Arne Fjeldstad Øverlia mot øst
  1 ku 171 kg Roy Arne Fjeldstad Øverlia mot øst
  1 kalv 84 kg Roy Arne Fjeldstad Baråsjordet
  1 okse 141 kg Eskil Fjeldstad Flismojordet
  1 okse 155 kg Jan Ove Fjeldstad Ryggen
  1 kalv 70 kg Roy Arne Fjeldstad Åsmo Kjervelvlia
  1 kalv 101 kg Roy Arne Fjeldstad Helgejordet
  1 okse 153 kg Roy Arne Fjeldstad Istindlijordet
         
2022 1 okse 300 kg Eskil Fjeldstad Flismojordet
  1 ku 207 kg Roy Arne Fjeldstad Sevaldhaugmyra
  1 okse 154 kg Eskil Fjeldstad Undsethjordet
  1 kalv 72 kg Roy Arne Fjeldstad Gapahuk øst
  1 kalv 59 kg Roy Arne Fjeldstad Prærien
  1 okse 181 kg Roy Arne Fjeldstad Baråsjordet
         
2023 1 ku 217 kg Roy Arne Fjeldstad Ringmyra kafeposten
  1 kalv 52 kg Roy Arne Fjeldstad Ringmyra kafeposten
  1 kalv 47 kg Roy Arne Fjeldstad Ringmyra kafeposten
  1 okse 240 kg Kenneth Tråsdahl Raneng revehiet
  1 okse 168 kg Jan Ove Fjeldstad Sevaldhaugen
  1 okse 150 kg Eskil Fjeldstad Norgeskartet
         
TOTALT 248 Dyr    
TOTALT TILDELT 263 Dyr. Dette gir en fellingsprosent på ca 98%

 

   

Tilbake