Istind Bestandsplanområde


 

Velkommen til Istind Bestandsplanområde

 
 
Startside
Bestandsplan
Avskytingsplan
Vedtekter
Kart
 
Jaktlagene:
Kjervelvlia
Grøtte
Berglund
Myre/Maukdal
Linker

 

 

 

 

 

Grøtte jaktlag:
 
Oversikt felt elg
 
Jegere Statistikk Bildegalleri
Følgende jegere jakter på Grøtte jaktfelt i dag:

Svein Inge Hjelme
Roger Tråsdahl
Roy Arne Fjeldstad
Vidar Tråsdahl
Eskil Fjeldstad
Øystein T. Solbakken
Jan Ove Fjeldstad
Kenneth Tråsdahl
Stian Samuelsen
Erik Rognmo
Utsikt over deler av jaktvallet badet i tåke:

FORORD

Historia om Grøtte jaktlag ble påbegynt i 1983, og er siden jevnlig revidert med nytt og gammelt stoff. I begynnelsen ble det skrevet litt for hvert år som gikk, men etter hvert ble det forsøk skrevet om tidligere år.

Med hjelp fra gamle jegere, Erling Fjeldstads dagbøker, naboer og dagens jegere, er det blitt mulig å samle såpass mye stoff at denne historia ble til.
Erling Fjeldstad har bidratt mye med stoff fra gamle tider, ved å fortelle, og ved å lese fra gamle dagbøker. Sverre Furulund, Gunvald Myrvang og Nils Hjelme har også bidratt med noe stoff. I tillegg til det har vi hentet noe fra Statens Skoger og Viltforvaltningen.
Mye er også hentet ved samtaler med dagens jegere: Ivar Solseth, Håkon Fossli, Torleif Hagensen, Hans Fjeldstad, Åge Fjeldstad, Arne Rognmo, Tor Inge Jægergaard og Svein Inge Hjelme
Noe er også blitt til med hjelp fra andre folk i grenda.
Jeg så tidlig at dersom vi skulle berge historia, var det nødvendig å skrive den ned mens de gamle jegerne levde, og i dag er den som kanskje har bidratt mest til det eldste stoffet borte.
Mitt ønske er at historia skal bli skrevet hvert år framover slik at den en gang kanskje blir et verdifullt dokument.

Furulund den 20.10.99

Roger Tråsdahl

 

Historia om Grøttevaldet fra 1946 til 2018


Vi har noe usikre fortellinger om når elgen kom til Grøttevaldet, men det er fortalt at det ble sett elg i lia. Sammen med en flokk rein, skal det være sett et stort dyr som de trodde var en kjempe rein, men som de siden ble enige om at det måtte ha vært en elg. Det var Karenius Fagerberg som så denne elgen, og man tror det må ha vært så tidlig som i 1925.
Gunvald Myrvang så også elg på denne tida. Han var sammen med sin far på kjøring over svarthaugmyra da de så 4 elger krysse myra i retning Brendthaugen.
Det er også fortalt at Karl Grøtte var en av de første som skal ha sett elg på dette valdet, men det er usikkert når.
Det er trolig ikke skutt elg før på 30 tallet. Det skal ha vært Karl Grøtte som skjøt den første elgen, og det var ei ku. Den ble skutt i området ved Sætren.
Siden dette ble det drevet jakt på elg hvert år. Vi vet lite om de første årene, men det ble trolig ikke skutt mye elg.
Det vi vet er at det ikke ble tildelt kvoter på elg før etter krigen, da var det lov å skyte en elg på hvert bruk. Dette ble senere forandret til en kvote på hvert gårdsnummer.
Valdet var også delt i to noen år slik at Solseth, Haugland og Myrvang hadde en del. Grøtte, Westgård, Furulund og Fossli hadde den andre delen og så byttet de på.
Det er også fortalt at det ble fanget elg med snare, dette skjedde under krigen.
Det var noen karer som jobbet i Fossen med å løyse tømmer. Baråsen og Edvin Rognmo satte da opp snare av wire ikke så langt fra Barås, på mo sida av dalen. Det skal da ha gått en elg i snara.
Sverre var med og avlivet en elg som hadde gått utover Fossen. Det var under krigen (1941) noen karer var og måket snø på Flyplassen og på tur hjem fikk de se en elg i M­idtfallet. Den sto på to, og fikk ikke opp bakparten, hadde trolig knekt ryggen
Under krigen ble det skutt en elg av en norsk nazist. Denne ble skutt i lia om sommeren. Erling og Karl Grøtte kjørte elgen ned med hest. Kjøttet ble delt på gårdene. Elgen ble skutt med en drillinger. (Denne mannen hadde samtidig skutt en rev.)

Daniel skjøt en elg borti nesset på Lundnes. Dette hendte under krigen og den ble skutt med slugger. Kula som ble brukt ble støpt av Eilert Fjeldstad.

Erling Fjeldstad har vært med å fange elg med bare nevene. En gang fanget de en elg på jordet på Westgård, satte grime på den og leide den inn i laen i fjøsen hvor de prøvde å fore den med høy, men den var syk og ville ikke spise. De slapp den senere ut, og den dro ned i nessan, hvor den senere ble funnet død.

Erling har senere vært med på å fange elg i lia om vinteren.

Erling, Harald Møkleby og en til, var på ski, og det var et gnistrende skiføre, mye snø og skare med 5 cm. nysnø på. Elgen hadde store problemer med å løpe, så de rente en på hver side og klarte å få tak og holde elgen (dette var ei ku). De prøvde å få satt grime på, men da sparket den så ille at de måtte slippe taket.

Erling fortalte at: ”tidligere år, når de gikk på jakt, startet de alltid hjemmefra om morran og gikk til fjells, og tilbake på ettermiddagen”.

De jaktet også etter okser. Det var gjevest å skyte okser, men det ble også skutt en del kyr.

Det ble for det meste jaktet med krag den første tiden etter krigen. Senere kom også mauseren. Man fikk kjøpe brukte mausere, for ca. Kr 100,-. Erling kjøpte en mauser hos en gutt i Bardu, og han betalte Kr 30,-. Denne mauseren skulle være funnet i skogen.

Erling fortalte at han og Bjarne Bergli tok laus en okse på Langrabben, den dro mot Øverlia, i området ved Komfyren, og på skrå mot Snauhaugen. Daniel som hadde gått opp fra Finnsundgamma, møtte elgen på Øverlia og skjøt den.

Håvard har skutt ei ku utfor Busskåken i retning Langrabbvannet, og en okse ved Småhompan

Håkon har skutt en okse på Langrabben på den nederste myra, Erling, Håkon og Bjarne Bergli var sammen og Håkon skjøt for Bjarne sin hund (Grå Elghund). Håkon fortalte at han gikk bort til elgen og fikk stukket den, og da Bjarne og Erling kom etter noe senere, gikk hunden løs på Bjarne og bet sund støvelen hans.

Håkon skal også ha skutt en elg på Johan Birkeland myra på Tortenlia. Denne elgen ble hentet av Bjarne Tråsdahl, og de kjørte opp med traktor fra Kjervelvlia. Dette må ha vært på 60 tallet.

1943
Nygård (nazist fra Tromsø), har skutt en okse på Øverlia. Denne ble vommskutt og dro mot Åsen. Der ble den funnet i Sagtjønna, og de greide å få tau på geviret, og så dratt den opp av vannet. Far til Helge Utheim var med på dette.

1946 - 1947
Erling skjøt sin første elg i lia. Det var en okse og den ble skutt uti dalen, utfor busskåken, i nærheten av bekken.

1948 - 1950
Daniel og Sverre var på jakt i Jonsabekkhøla. De var langt inn da de oppdaget en elg i sida mot Berglund, men de så bare hodet. Daniel skjøt da stående og på frihånd elgen midt i hodet. Dette var ei lita ku.
Dagen etter var de oppe og hentet denne kua med hest, og da de kom nedenfor Sætren mot Istindli oppdaget de en elgokse i en myr. Denne ble skutt av Sverre, og det var en stor okse.
Dagen etter var de på nytt oppe for å hente denne oksen. Da møtte de en ku et stykke nedfor Sætren og denne ble også skutt av Sverre.
Erik Rognmo far til Jan, har skutt en elg på Jonsabekkraen på eiendommen til Helge.
På denne tiden var det lov å skyte en elg på hver gård.

1950
Harald i Bjønndalen har skutt en elg på Tortenlia, han gikk sammen med Gunvald Myrvang og Ivar Solseth.
 

1951
Harald i Bjønndalen har skutt ei ku på Rønningmyra på Tortenlia. Han gikk sammen med Gunvald Myrvang og Ivar Solseth.
Ivar skjøt sin første elg bak Svarthaugen. De fant ikke elgen før dagen etter ved Potetbakkan.
Wessel skjøt sin første elg på Øverlia mot Jonsabekken, og det var en okse.

1952
Daniel har skutt en elg i Potetbakkan.
Fra dette året var det bare tillatt å skyte en elg på hvert gårdsnummer, og Daniel har søkt om fellingstillatelse fra dette året og fram til 1968.

1953 - 1954
Det ble skutt en elg hvert av disse årene.

1955
Lørdag 2/10 Erling har skutt en okse med 8 tagger. Denne ble skutt nedfor Småhompan sent på ettermiddagen. De dro denne ned til Komfyren dagen etter. Det var litt snø denne dagen.

1956
Lørdag 6/10 Daniel har skutt ei ku nedfor husan på Furulund. Erling og Daniel gikk hjemmefra og til fjells denne dagen, noe som var vanlig på denne tiden. Og så gikk de tilbake på ettermiddagen. Det var et forferdelig regnvær, det regnet hele dagen, så da de kom hjem var de søkkvåte. Daniel sa han skulle gå en tur i Nessan for han var allerede våt. Femten minutter senere smalt det.
Johannes Grøtte var jaktoppsyn fra dette året.

1957
Mandag 7/10 Wessel skjøt en okse nord for Småhompan, eller mer mot Sætren. Denne oksen ble først truffet i kneet, men han fikk siden avlivet den.
Fottland hadde leid Moan dette året og han skjøt også en elg denne dagen.
Fottland brukte å stå på Sevaldhaugen å lokke på elgen, og han skulle være en mester til å lokke.
Johannes Møkleby skjøt også en elg ved Sennaelva denne dagen.

1958
Tirsdag 30/9 Ivar har skutt en okse på 320 kg. Denne ble skutt på Tortenlia ut mot Nordmohøgsten, og ble kjørt ned til gårds med hest. Wessel og Nils var med. Det var i disse tider de fikk traktorer på gårdene.

1959
Onsdag 30/9 Ivar har skutt en okse på Rogndalsmyra ved jordet til Arne.
Mandag 5/10 Erling har skutt en liten okse i dag, Åge var med å gikk på jakt.
Det ble foretatt elgtelling i mars dette året.

1960
Det ble ikke skutt elg dette året.

1961
Søndag 8/10 Elgene ble skutt i dag (etter Erlings dagbok).

1962 - 1963 - 1964
Valdet var delt noen år. Det var da leid med Moan og Istindligårdan. Erling, Daniel, Håkon og Bjarne Tråsdahl gikk på Moan. Erling skjøt da på en liten okse på Moan som han rekte opp haugen, men det var da blitt så mørkt at han måtte gi opp. Den elgen ble skutt samme dagen av Håvard Myrvold på andre siden av haugen.

1964
Det ble ikke skutt elg dette året. Hans Fjeldstad gikk på jakt de siste dagene dette året.

1965
Valdet var sammenslått med Kjerelvlia dette året og det var tildelt tre dyr. Georg Grønnli har trolig skutt en elg dette året.

1966
Åge har skutt ei ku utmed Jonsabekken like oppfor Istindli. Ivar og Helge Utheim var også med, og de hadde hunden til Bjarne Bergli.
Dette året var det første året det var tildelt to dyr på Grøttevaldet.

1967
Håvard Myrvold har skutt ei ku vest for Runntjønna. Ivar hentet denne elgen med Farmalen (traktoren) på Westgård.
Fra dette året var det lov å skyte kalver, men det ble ikke tildelt kalv. På dette valdet ble den første kalven skutt i 1978 av Svein Inge.

1968
Mandag 7/10 Erling har skutt en okse.
Tirsdag 8/10 Ivar har skutt ei ku på myra nedfor Storfurua, Åge var sammen med han.
Det var mange elger der, både okser, kyr og kalver. Daniel hadde sett de samme elgene oppe ved Sætren og skutt etter dem. Dette var det siste året at Daniel gikk på jakt.

1969
Lørdag 27/9 Håvard Myrvold har skutt en okse.
Mandag 6/10 Torleif Gisle Hagensen har skutt ei ku.
Det var ikke tillat å jakte med krag fra dette året.

1970
Onsdag 30/9 Erling Fjeldstad har skutt en okse, 275 kg, med 14 tagger. Denne skjøt han i Jonsabekkhøla og elgen ble stående lammet på alle fire. Erling gikk da bort og satte geværet i skallen på elgen og trakk av.
Tirsdag 6/10. Skutt ei ku på ca 200 kg, ?

1971
Mandag 4/10 Håkon Fossli har skutt ei ku på Moan.
Erling, Arne Olsborg og Håkon Fossli var på veien ved Kallhølbekken da de fikk se en okse mot Svarthaugen. De la seg på vegen og talte til tre og skjøt så samtidig. Arne Olsborg ble tilkjent oksen.

1972
Onsdag 27/9 Torleif Hagensen har skutt ei ku.
Onsdag 4/10 Hans Fjeldstad har skutt ei ku utfor Storfurua.

1973
Håvard Myrvold har skutt en okse.
Mandag 8/10 Åge har skutt ei ku.

1974
Torsdag 10/10 Helge Utheim har skutt en okse 235 kg, på Øverlia nesten oppe ved Jonsabekkhøla. Dette var sent på ettermiddagen den siste jaktdagen. Det var da så mørkt at han måtte sikte på ei bjørk på siden av elgen, og så dreie geværet på elgen og trekke av. Erling var på Tranghaugan da dette skjedde.

1975
Lørdag 4/10 Arne har skutt en okse (ku) i tettskogen nedfor Gråhøgda mot Kjerelvlia. Det var tildelt ku og kalv dette året.

1976
Mandag 27/9 Arne har skutt en okse på 220kg og ei ku på 200kg nedfor Småhompan.

1977
Fredag 7/10 Hans har skutt en okse i Jonsabekkhøla oppfor myra mot Berglund.
Mandag 10/10 Arne har skutt en okse i tettskogen nedfor Gråhøgda mot Kjerelvlia.
Torleif har skutt en okse på Tranghaugan same dag. Det ble skutt en elg for mye dette året, og en ble levert til viltnemnda.

1978
Mandag 9/10 Arne har skutt ei ku oppfor Småhompan.
Tirsdag 10/10 Svein Inge har skutt en oksekalv på 70kg, Denne ble skutt bak Brendthaugen oppfor Storatkjipdalan. Dette var den første kalven som ble skutt på dette valdet.

1979
Torsdag 27/9 Ivar har skutt en okse på Tranghaugan ved Nordmohøgsten. Åge skjøt samtidig ei ku 100 m lengre mot Svarthaugdalen.
Fredag 28/9 Arne Hjelme har skutt en okse, 290 kg, bak Brendthaugen ved Sevaldhaugmyra, dette var eneste gangen Arne Hjelme var på elgjakt.

1980
Tirsdag 30.september har Svein Inge skutt en stor oksekalv, 105kg, oppfor hyttene ved Kjervelvliskillet.
Fredag 3.oktober har Arne skutt en stor okse på 308kg. Denne ble skutt på myra ved Sætren.
Moan var eget vald dette året.

1981
Mandag 28/9 Arne har skutt ei lita 1 ½ års ku utfor Bunkeran mot dalan.
Onsdag 30/9 Åge har skutt en okse, 260 kg, på Tranghaugan. Den største han har skutt. Den hadde bare 2 tagger på hver side.
Håkon skjøt en okse på Brendthaugen samtidig. Åge og Håkon hadde ikke hørt hverandres skudd.

1982
Mandag 27/9 Hans har skutt en okse på Moan ved Arne sitt jorde
Lørdag 2/10 Arne har skutt ei ku, 230kg. Dette var på Ringmyra mot Scheideggerhytta.
Fredag 8/10 Åge har skutt en okse på 230,0kg og med 10 tagger. Denne ble skutt på vestsida av Jonsabekken i hogsten.
Det ble sett mye elg dette året.

1983
Søndag 25/9 Arne skjøt en okse, 207 kg. Denne ble skutt mellom Brendthaugen og Sevaldhaugen.
Mandag 26/9 Arne skjøt en stor okse, 308,5 kg, på myra nord/øst for Sevaldhaugen, og den oksen hadde 18 tagger.
Onsdag 5/10 Åge skjøt på ei ku, 246,5 kg, på Fossveien ved nederste grustaket. Denne ble rekt via Storleirfallmoen, opp vestafor Jonsabekken helt opp i Jonsabekkhøla, opp til Helgegamma og ned øst for Sætren nesten til liaveien. Der ble den skutt av Åge og Arne kl. 1700. Det var fin sporsnø og 0 grader.

1984
Onsdag 26.september har Arne skut en 1 ½ års okse på 165,5 kg, og ei 1 ½ ku på 155,5 kg på Tortenlia innafor Tortenlitjønna.
Søndag 30.september har Roger skutt en oksekalv på 66 kg. Denne ble skutt i nesset på Åge sitt jorde kl. 1700. Alf og Åge var også der.

1985
Svein Inge har skutt en kukalv på 70.0 kg. Denne ble skutt på Baråsjordet på morgenen før han skulle på jobb. Lørdag 5.oktober har Åge skutt ei ku på 215,0 kg. Denne ble skutt på Moan mellom Bunkeran og Fossen ved tettskogen.
Det var ikke snø denne jakta, men mye regn.
Moan var eget vald og det var Arestøl som leide Moan. De skjøt en okse og en kalv, begge på Storleirfallmoen.
Det var en del merkelige ting som skjedde på Moan dette året. Veldig mye helikoptertrafikk.

1986
Søndag 28/9. Tredje jaktdagen. Svein Inge har skutt en okse på 210 kg. Denne ble skutt på Moan et stykke nedfor Arne sitt jorde. Det var mye snø denne dagen.
Tirsdag 30/9. Tor Inge har skutt en kukalv på 70,5 kg. Denne ble skutt uti dalen ved Istindli, ved myra, og Arne skjøt nesten samtidig en okse på 220,0 kg. Denne ble skutt 200m nedfor der Svein Inge skjøt en okse 3 dager tidligere.
Onsdag 1/10. Arne har skutt ei kjempeku på 261,5 kg. Den ble skutt på Storleirfallmoen. Dette var ei gjellku, og den var utrolig feit. Det var langt nede på moen så vi kjørte via Blom og ned langs Barduelva, over Jonsabekken og innover moen for å hente ut denne elgen.
Det var snø nesten hele jakta, og vi var ferdig på en uke.

1987
Tirsdag 29/9. Roger har skutt en 1 ½ års okse på 134 kg, 100m. nord for Tortenlitjønna kl. 1200.
Skjøt samme dag kl. 1530 en okse, 208 kg, med 10 tagger nord/øst for ny Bunkeran på Moan. Det var sol og fint vær denne dagen.
Lørdag 3/10 Åge har skutt ei ku, 218 kg, på jordet innafor husene på Solseth.
Svein Inge har skutt en oksekalv på Ringmyra innafor Turistsentret. Det har til nå ikke vært snø.
Åge har skutt en kukalv på myra i dalen ved Istindli. Det var nå litt snø.
Vi har for første gang skutt 5 elger på valdet, og dette er en stor kvote.

1988
Lørdag 8/10 Åge har skutt ei ku på 205 kg. Denne var 12 år og ble skutt i Svarthaugdalen ved bekken i nedkanten av Ivar sitt granfelt.
Roger har skutt en kukalv på 48 kg. 15 minutter senere og 100 m lenger nord/øst. Det var 10 cm nysnø denne dagen.
Hans har skutt en okse på 1 ½år og 153 kg. Denne ble skutt like nedfor Gråhøgda og det var sent i jakta. Det var bra med snø.
Moan var eget vald dette året og det var John Traasdahl som leide Moan. De skjøt ikke elg.

1989
Har i år bygd det første jakttårnet på valdet, og det ble bygd den 27/9 ved Sevaldhaugen
Torsdag 28/9 Åge har skutt en okse, 211 kg, med 8 tagger i Svarthaugdalen mellom granfeltene. Lørdag 30/9 Roger har skutt ei ku, 191 kg, i Svarthaugdalen 200m vestafor der Åge skjøt. Dette var langt hold!
Ivar skjøt samme ettermiddag en stor oksekalv, 85,5 kg på Myrvangjordet.
Torsdag 5/10. Roger har skutt en okse, 193 kg, med 7 tagger like nedfor Kaffekokerhaugen i Jonsabekkhøla, litt snø.
Lørdag 21/10. Roger har skutt en kukalv på 69 kg, i dalen ved Istindli nesten ved Helgejordet. Litt snø skroppføre.

1990............................................................................................................................
Lørdag 25/9. Svein Inge har skutt en okse, 213,5 kg, med 8 tagger langt inn i Jonsabekkhøla. Nydelig vær.
Fredag 5/10. Arne har skutt en okse, 172 kg, med 5 tagger. Oksen ble skutt på Ringmyra ved Kaffeplassen. Det var langt hold og sterk vind.
Lørdag 6/10. Hans har skutt en kukalv på 70,5 kg, kl 0700 på Moan utfor nederste grustaket.
Vi hadde en kalv igjen dette året som vi ikke fikk.
Det har vært mye vind dette året. Lite snø, men en del regn.

1991............................................................................................................................
Lørdag 19/10. Svein Inge har skutt to okser, 200 kg og en 1 ½ åring på 167 kg. Begge hadde 4 tagger og ble skutt samtidig kl. 0805 på den nederste myra på Småhompan. Det var 20 cm. snø og 3 - 4 grader minus.
Det var flere elger i området, men vi skulle bare ha to.
Ivar kjørte ned disse med snøscooter til Istindli.
Vi har de senere år ikke holdt på så lenge for å bli ferdig, men vi hadde bestemt oss for ikke å skyte kyr.
Moan var eget vald, og det var Palmer Berntsen som jaktet der. De skjøt en okse på ca 190 kg og en kalv, begge på Storleirfallmoen.
Vi har i år bygd et jakttårn i Svarthaugdalen.
Det ble også sett rådyr for første gang under jakta i år, men det er flere år siden det ble sett rådyr første gang i Målselv.

1992............................................................................................................................
Lørdag 26/9 Svein Inge har skutt en okse på 181 kg kl. 0930.
Denne ble skutt på Rogndalsmyra, 200 m fra veien bak Brendthaugen.
Det var perfekt jaktvær denne dagen, overskyet lett yr og + 12 grader. Ivar kjørte denne elgen fram med snøscooteren.
Åge har skutt en kukalv på 94 kg litt senere på dagen. Denne ble skutt på Ringmyra ved kaffeplassen. Ivar kjørte også denne fram med snøscooteren.
Tirsdag 29/9 Roger har skutt en 1 ½ års okse på 160 kg. Denne ble skutt på Ringmyra ved Jonsabekken kl 1515. Det var gråvær, men bra jaktvær +8 grader. Ivar kjørte denne fram med Hauglandtraktoren.
Svein Inge har skutt en kukalv på 75,5 kg. Denne ble skutt på Arne sitt jorde på Moan kl 1730. Vi kom kjørende med traktoren på tur hjem da vi oppdaget ku med to kalver og en liten okse på jordet. Svein Inge hoppet av og skjøt den ene kalven.
Jakttårnet vi bygde i Svarthaugdalen i fjor ble revet ned av en kraftig storm i vinter.

1993............................................................................................................................
Tirsdag 28/9 Arne har skutt en kukalv på Tortenlia kl. 1430.
Søndag 31/10 Odd Fjeldstad har skutt en kukalv helt inne ved Kjerelva for oss.
Dette ble hele resultatet i år, og det er vel det dårligste resultatet siden først på 60 tallet.
Tror det kan ha flere årsaker. Først og fremst et svært dårlig føre med tidlig snø og mye kaldt vær, skroppføre sammen med jaktformen som drives på dette valdet, har også gitt utslag på resultatet.
Det blir veldig mye gåing og til tider springing, noe som fører til urolig og oppstresset jakt.
Det kan vel også ha betydning at det til tider er mange hunder samtidig på jakt, uten at noen av dem fungerer bra.
Vi hadde to beklagelige skadeskytinger dette året,
Åge skjøt på en stor okse som forsvant og den ble aldri funnet. Trolig et streifskudd høyt i ryggen.
Ivar skjøt på en kalv som vi rekte en hel dag over flere vald uten resultat. Det er vanskelig å si hva som har skjedd, men den var skadet på høyre side.
Vi hadde også med to nye jegere i år Roy Arne og Wiggo.
Torleif Hagensen har ikke vært med på jakt i år.
Vi har sett bra med elg dette året, sannsynligvis det meste på 10 år.

1994............................................................................................................................
Tirsdag 27/9 Roger har skutt en okse, 250 kg, med 6 tagger. Denne ble skutt på Helgejordet i Dalan kl. 1640. Det var fint jaktvær + 7 grader, overskyet oppholdssvær. Skjøt fra jaktbua til Ivar.
Onsdag 28/9 Roy Arne har skutt ei ku, 200 kg. Denne ble skutt på “Norgeskartet” mot Istindli kl. 0545. Det var dårlig vær + 3 grader regn og sludd.
Dette var hele kvoten i år, Moan var eget vald, det var Fossbakk som leide, de skjøt en liten okse på Arnejordet ved Fossveien og en kalv på Baråsjordet.
Vi har i år bygd og satt ut 6 jaktbuer. Det er satt ut en bu på Myrvangjordet, to i Svarthaugdalen, en i dalen bak Langrabben, ELGINA i Jonsabekkhøla (Kaffekokerhaugen) og ei på Helgejordet i dalan.
Det har i år vært ei rolig og fin jakt, kanskje vi lærte noe fra året før?


1995............................................................................................................................
Mandag 25/9 Svein Inge har skutt en okse, 234,5 kg, med 4 tagger. Denne ble skutt fra Elgina på Kaffekokerhaugen kl. 1040.
Det var dårlig vær, kraftige snøbyger, ca 0 grader og ca 10 cm snø på marka. Oksen ble skutt innerst på myra, det var også ku og kalv med oksen.
Wiggo har skutt sin første elg, en oksekalv på 69,5 kg. Denne ble skutt på Ivarnesset kl. 1730.
Ivar har skutt en okse, 218 kg, med 7 tagger. Denne ble skutt på Helgejordet i Dalan kl 1745. Oksen ble skutt fra jaktbua til Ivar. Det ble bedre vær utover ettermiddagen.
Tirsdag 26/9 Jan Ove har skutt sin første elg, en kukalv på 68,5 kg. Denne ble skutt på jordet ved husan på Solseth kl. 1715. Det var bra vær, overskyet + 5 grader.

Torsdag 28/9 Roy Arne har skutt en okse, 167 kg, med 4 tagger. Denne ble skutt i Jonsabekkhøla kl. 1035, like innafor myra ved Kaffekokerhaugen. Denne ble også oppdaget fra Elgina. Det var bra vær, -5 grader og litt snø i lufta, og ca 10 cm snø på marka. Det har også i år vært ei rolig jakt. Det ble sett mye elg, første dagen så vi 15 forskjellige elger spredt over hele valdet, og vi har aldri skutt så mange dyr på så kort tid.

1996............................................................................................................................
Onsdag 25.09. Roger har skutt en 1½ års okse, 146 kg. kl. 0555 på Arnejordet ved Fossvegen.
Arne har skutt en 1½ års okse, 150 kg, og ei 1½ års ku, 151 kg, kl. 0915. ved de nederste Bunkeran på Moan. Det var fint vær, litt over 0 grader.
Torsdag 26.09. Roy Arne har skutt en okse, 238 kg, 7 tagger, kl. 1830. Denne ble skutt på Helgejordet, oppfor vegen.
Fredag 27.09. Wiggo har skutt en kukalv, 64 kg, i Berglundhogsten ved Storleirfallmoen. Denne ble først påskutt av Roger på Istindlijordet.
Mandag 30.09. Hans har skutt ei lita 1½ års ku, 117 kg. Denne ble skutt fra vegen midt på øverste strekninga på vegen til Fossen.
Svein Inge har skutt en oksekalv, 75 kg, på Svarthaugmyra.
Roger har skutt en kukalv på 51kg, fra bua til Ivar i Dalan.
Det har i år vært fint jaktvær, rundt 0 grader, litt skråppføre om morran, men ellers bra.
Det er for første gang skutt 8 elger på valdet, og det på 6 dager.

1997............................................................................................................................
Torsdag 25.09. Roy Arne har skutt ei 1 ½ års ku på 135 kg. kl. 1130 på Baråsjordet.
Søndag 28.09. Roger har skutt en 1½ års okse med 4 tagger, 120 kg. kl. 1250 80m sørvest for Annebu
Onsdag 01.10. Ivar har skutt ei ku, 220 kg. kl. 1850 på Helgejordet i Dalan.
Lørdag 18.10. Svein Inge har skutt en okse, 210kg, 4 tagger, kl. 1230 fra bua nederst i Svarthaugdalen.
Søndag 19.10. Roy Arne har skutt en okse, 240 kg, med 6 tagger kl. 1115. Denne ble skutt innerst i Jonsabekkhøla 100m fra skogbandet på østsida av Jonsabekken.

Torsdag 27.11. Roy Arne har skutt en oksekalv, 90 kg. kl. 1200 Denne ble skutt på Ringmyra mot kafean, etter los fra Hans sin hund Kim.
Moan var eget vald i år. De har skutt en 1 ½ års okse ved Sevaldhaugen, ei ku og en kalv i Lakshusdalen.
Vi mangler 2 kalver i år av en total kvote på 11 dyr.
Det har vært ei lang jakt med skiftende vær og føre, fra +12 grader og kjempevær til -15 grader og 50cm snø.
Jakta var utvida dette året, og vi gikk 14 dager i slutten av november.

1998............................................................................................................................
Fredag 25.09.98. Roy Arne har i dag skutt en kukalv på 70,5 kg. Kalven ble skutt på Helgejordet oppfor vegen kl. 0545. Dette er det tidligste vi kan husk at vi har skutt elg. Det var fint jaktvær, overskyet, og stort sett oppholdssvær.
Mandag 28.09.98. Ivar skjøt på en oksekalv, på Helgejordet, i Dalan. Kalven stakk av, og Varg, Roy Arne og Roger sporet den opp i mørket, med lommelykt. Roy Arne skjøt kalven 300 m fra flylysan på Langmyra, i fin los fra Varg. Kalven veide 77,5 kg.
Onsdag 30.9.98. Ivar har skutt ei 1 ½ års ku, 150 kg. Kua ble skutt på Helgejordet i Dalan kl. 1930.
I år hadde vi en kvote på 6 dyr, 3 okser, 2 kalver og 1 valgfri. Det har vært jegere i skogen alle jaktdagene, fra 25.september til og med 31.oktober, men vi har sett svært lite elg. Det er bare sett 2 okser under hele jakta.
Vi lurer på om det har vært for store kvoter de siste to årene.

1999............................................................................................................................
Lørdag 25.09.99. Svein Inge har skutt to kalver, en kukalv på 71,0 kg og en oksekalv på 72 kilo. Kalvene ble skutt på Baråsjordet nedfor husan kl. 1545. Det var nydelig vær, sol og skyfri himmel.
Søndag 26.09.99. Arne har skutt en okse, 190 kilo. Oksen ble skutt øverst i Svarthaugdalen kl. 1130, like oppfor øverste granfeltet.
Mandag 27.09.99. Wiggo har skutt en stor okse, 285 kg og 15 tagger. Oksen ble skutt på østsida av Sevaldhaugen kl. 1115. Dette er det fineste geviret noensinne på dette valdet. Krona måler 325 poeng, og står dermed til gull. 100cm bredde på krona og 70 cm lengde på skovlan.

Vi kan i år skrive en spesiell historie i jaktlaget. For første gang i historien har vi med en kvinnelig jeger på jaktlaget. Tor Inges samboer Wenche M. Blikstad har gått på jakt dette året.
Det ble ei kort jakt i år. Et nydelig vær, med sol og klarvær, men litt kaldt om natta.
Vi så brukbart mye elg de dagene jakta varte.

2000............................................................................................................................
25.09. Roy Arne har skutt en okse på 215 kg. 2 år, Den hadde 4 tagger og ble skutt på Helgejordet oppfor vegen kl. 1715.
26.09. Roy Arne har skutt en kukalv på 81 kg. Denne ble også skutt på Helgejordet oppfor vegen, og ble skutt ca kl. 1815.
29.09. Roy Arne har skutt en okse på 168 kg. Den hadde 2 tagger og ble skutt nederst på Småhompan, like ved traktorvegen opp til Jonsabekkhøla, kl. 1440.
Det har i år vært et utrolig bra jaktvær, og det er nesten ikke lauv på skogen.
Vi har i år rigget opp jaktbu på Utsikten.  Et gammelt hus (brannstasjonen) fra Fossmoen er fikset litt på, og er nå et utmerket sted for å varme en kald jegerskrott.
Det har vært sett bra med elg i år.
Moan var eget vald i år, og det var Palmer Berntsen som leide valdet. De skjøt en 2 ½ åring på Ringmyra ved Lakshusdalen, og en kalv på Helgejordet oppfor vegen.

2001............................................................................................................................
Tirsdag 25.09. Arne har skutt en 1 ½ års okse på 155 kg, og den hadde 4 tagger. Oksen ble skutt på den fremste myrstripa mot Nordmohøgsten på Tortenlia kl 0815. Tor Inge kjørte denne ned med firehjulsmotorsykkelen til jordet i Trangen.
Onsdag 26.09. Roy Arne har skutt to kukalver på 45 kg og 47 kg. Disse ble skutt øverst i Svarthaugdalen mot Nordmohøgsten kl 08.40. Dette er de minste kalvene som er skutt på dette valdet til nå.
Søndag 30.09. Tor Inge har skutt en 1 ½ års okse på 144 kg, og den hadde 4 tagger. Oksen ble skutt kl 1615, 300 meter øst for storsteinen på Småhompan.
Tirsdag 16.10. Ivar har skutt ei ku på 200 kg. Denne ble skutt på Helgejordet i Dalan ca kl 1710.
Det ble sett lite elg dette året, og svært få av de som ble sett var okser. Vi har noen stamkyr gående på valdet, og disse har vi forsøkt å frede i mange år

2002............................................................................................................................
26.09 Roy Arne har skutt to kalver, en kukalv på 76,4 Kg og en oksekalv på 82,5 Kg. Disse ble skutt på Istindlijordet ca kl. 1900.
27.09 Tor Inge har skutt en okse på 204,7 Kg. Oksen hadde 2 tagger på ene siden, og hadde knekt av geviret på andre siden. Den hadde også knekt ribben. Denne ble skutt på Ringmyra utfor skogholtet ved Lakshusdalen ca kl. 1730.
29.09 Roy Arne har skutt en 1 1/2 års okse på 155,3 Kg, 4 tagger. Denne ble skutt på Arnejordet ved Fossveien ca kl. 1830.
04.10 Hans har skutt en okse på 179,2 Kg, 4 tagger. Denne ble skutt i tettskogen nedenfor Arnejordet ca kl. 1500.
Det har i år vært sett brukbart med elg. Flere kyr med to kalver.
Vi har i år fått tilbake de gamle jakttidene uten opphold i jakta, med unntak av at jakta nå varer ut oktober. Det betyr at jakta varer sammenhengende fra 25.09 til 31.10. Dette er en stor fordel for oss, da det alltid er fritt for lauv på skogen til andre jaktuka, og det er fortsatt brukbart høstvær.

2003............................................................................................................................
Tirsdag 30.september har Jan Ove skutt en oksekalv på 57 Kg. Denne ble skutt på Baråsjordet kl. 1900.

Torsdag 2.oktober har Wenche skutt ei ku på 158 Kg. Denne ble skutt på Istindlijordet kl. 0645. Wenche er første kvinne som har skutt elg på Grøttevaldet. Det ble sett 11 elger på Istindlijordet og Helgejordet denne morgenen, og det var ei ku med to kalver, ei ku med tre kalver, samt fire enslige kyr hvorav en ble skutt.
Det er første gang vi har sett ku med tre kalver på grøttevaldet. (Det var mange forslag til hvorfor ei ku hadde tre kalver, og et forslag gikk ut på at ei tante Åsta hadde bedt kalven sin om å være sammen med tante Helga slik at hun fikk spise i fred)

Søndag 5.oktober har Jan Ove skutt en 1½års okse på 132 Kg. Denne ble skutt på Helgejordet ovenfor veien kl. 1730. Oksen hadde 2 tagger. 

Beate Tråsdahl har vært med på opplæringsjakt i år. Hun har gjennomført jegerprøven og avlagt skyteprøve for storviltjakt.
Jakta startet med kraftig snøvær og 40 cm snø i øverlia. Første uka har vært svært kald med - 8 til - 9 grader og et håpløst skroppføre, men fint vær og solskinn. Siste dagene var det fint og mildt vær.
Vi har skiftet ut de gamle Walki Talkiene med VHF jaktradio i år, og det har stort sett bare vært positive erfaringer med dette. Litt problem i starten med flere jaktlag på samme kanal, men da vi fikk byttet kanal fungerte det meget bra.
Moan var eget vald dette året, og de skjøt en kalv.

2004............................................................................................................................
Søndag 26.september har Hans skutt en okse på 260.0 Kg. Denne ble skutt 150 m sørøst for den øverste myra på Storleifallmoen kl 1200. Oksen hadde et bra gevir med 6 tagger.

Vi måtte ha et lite ettersøk, men oksen lå 500 m fra skuddplassen. Ivar kjørte med traktoren via Blom og oppover Storleirfallmoen for å hente denne elgen.
Vi har ingen ettersøkshund selv dette året, så vi har avtale med Ole Agnar Nordmo om ettersøkshund.
Onsdag 29.september har Hans skutt ei ku på 145.0 Kg. Denne ble skutt 150 m, sør for vegen på Rogndalsmyra, midt mellom Trangen og Steinbruddet, ca kl 1500.
Vi har i dag vært og ryddet posten og ordnet ved på rabben ved Ringmyra.
Tor Inge hadde et forsøk på ryggsvømming i Leirfallbekken på turen til utsiktsposten på rabben ved Ringmyra. På grunn av fuktig svært kaldt vann, ble forsøket avsluttet raskt. Wenche syntes dette var svært morsomt, men kunne ikke gi utrykk for dette med det samme, grunnet fare for familiefreden J.
Torsdag 30.september har Wiggo skutt en okse på 185.0 Kg. Denne ble skutt kl 1200 langt vest i Svarthaugdalen 100 m fra bekken som kommer fra Nordmohøgsten. Oksen hadde 4 tagger.

Vi hadde en rolig jakt som foregikk over 2 timer. Vi plasserte ut poster på alle kanter, og vi kunne sitte å følge med elgene mens de rolig beveget seg nedover dalen, til de tilslutt kom på skuddhold. Nok et bevis på at det lønner seg å være rolig, og vente på at elgen kommer til jegeren.
Fredag 01.oktober har Tor Inge skutt en kukalv på 60.0 Kg. Denne ble skutt kl 1800 på Helgejordet oppfor vegen. Kalven hadde et lite deformert øre, og et normalt øre. Så ut som det var en medfødt missdannelse.

Lørdag 02.oktober har Tor Inge skutt en kukalv på 71.0 Kg. Denne ble skutt kl 1845 på Helgejordet oppfor vegen. Dette var trolig tvillingen til kalven fra i går, men denne hadde normale ører.
Vi har i dag ordnet vedforsyning på Utsikten til neste år.
Vi fikk en ny jeger i år, og det var Vidar Tråsdahl. Han går for Arne Søreng på Grøtte.
Det har vært et fantastisk vær og jaktvær denne jakta. Opptil 10 grader på dagtid, og veksling mellom skyet og klarvær. Natt til siste dagen var det minusgrader, så da fikk vi litt skroppføre, men sola tok så bra at i løpet av dagen var det bra å gå.
Vi hadde deling av kjøttet søndag den 03.10, fortsatt i et strålende vær, og vi rigget derfor benker ute på gården. Det ble etter hvert så varmt at jakker og gensere ble kastet. Utpå ettermiddagen kom det ku med kalv i Vassdalen som sto å så på oss.
Alle er enige om at dette må ha vært noe av det beste været og jaktværet vi har hatt i manns minne under jakta.

2005............................................................................................................................
Mandag 26.september kl 0640 har Wenche skutt ei lita 1 ½ års ku på 132 kg. Denne ble skutt på Helgejordet nedenfor husan. Kua hadde deformert underkjeve. Kunne se ut som hareskår.

Vidar har skutt en 2 ½ års okse på 212 kg. Oksen hadde 7 tagger. Denne ble skutt kl 1700 på Ringmyra fra posten utenfor Turistsentret. Dette var Vidar sin første elg. Denne posten er for ettertiden døpt til 10 skudds posten, og det er fordi han fikk hjelp fra øvrigheta med å løse skudd på oksen.

Onsdag 28.september kl 1800 har Vidar skutt en okse kalv på 96 kg. Denne ble skutt på Ivarnesset.
Fredag 30.september har Roy Arne skutt ei 2 ½ års ku på 192 kg. Denne ble skutt på Flismojordet kl 0610.

Fredag 07.oktober kl 1805 har Roy Arne skutt en 1 1/2 års okse på 150 kg. Denne ble skutt på Helgejordet ovenfor vegen. Oksen hadde 2 tagger.

Vi har nå jaktet første året som et jaktfelt under Istind Bestandsplanområde, og jakter for første gang konkret på 1 ½ åringer. Så langt ser det ut til å fungere greit, men det er vanskelig å se om det er ungdyr når det er elg som er alene.
Vi har hatt fint jaktvær under første delen av jakta. Fint føre, temperaturer mellom 5 til 10 grader, og lite nedbør. Det har vært lite lauv på skogen, og mesteparten av elgen har vært i lavlandet.

Ivar Solseth har ikke gått på elgjakt i år, og han sier selv at han har sluttet på grunn av sviktende helse. Han gikk første gang på elgjakt i 1950, og har vært med i 55 år. Han var noen år borte på anleggsarbeide, og gikk derfor ikke på jakt de årene. Han har vært en flott jaktkamerat som vi setter stor pris på, og vi har merket at det er noe som mangler i år når han ikke er med.  


Dataalderen har nå også innhentet elgjakta:

 

2006............................................................................................................................

Mandag 25.september kl 1730 har Eskil Fjeldstad skutt en kalv på 80 Kg. Denne ble skutt på Norgeskartet i området Voss. Dette var Eskils første elg.

Fredag 29.september kl 1430 har Roy Arne skutt ei ku på 230 Kg. Denne ble skutt oppfor gården på Raneng, og i los fra Ronja.

Søndag 1.oktober kl 0915 har Roy Arne skutt en kalv på 90 Kg. Denne ble skutt på Sevaldhaugmyra, sør for Sevaldhaugen. Ronja hadde los på ku med kalv. Kua og kalven skilte lag.

Søndag 15.oktober kl 1300 har Svein Inge skutt en okse på 160 Kg. Denne ble skutt i enden av Langrabben på Kjærvelvlia. Roy Arne har skutt ei ku på 200 Kg kl 1510. Denne ble skutt oppfor hyttene i Kjærvelvlia. Denne ble skutt i los av Ronja. Vi jaktet til siste dagen, men mangler en okse i år.
Det har vært et spesielt år med mye elg høyt i lia, og lite elg nede mot elva. Dette gjør at vårt vald blir vanskelig å jakte på, siden vi har størstedelen av valdet nede i terrenget, og svært lite oppe mot fjellet.
Vi har i år inngått avtale med Statskog om leie av Grøtteskogen.

 

2007............................................................................................................................

Tirsdag 25.september kl 0650 har Beate Tråsdahl skutt en okse på 220 kg. Oksen hadde 5 tagger, og ble skutt på Flismojordet. Dette er Beate sin første elg, og vi har i dag hatt besøk av både Nye-Troms og Nordlys. Første gang det er skutt elg av en 20 år gammel jente på vårt vald, og det er ikke mange jenter på den alderen som går på elgjakt heller.

Torsdag 27.september kl 0815 har Roy Arne Fjeldstad skutt en stor okse på 280 kg. Oksen hadde 12 tagger, og ble skutt på Ringmyra. Oksen falt ca 20 meter på andre siden av Leirfallbekken, og det ble en hel operasjon å få den over bekken. Ved å bygge bro over bekken, og med hjelp av 2 firehjulssykler fikk vi den fram.

Tirsdag 2.oktober kl 0830 har Roy Arne Fjeldstad skutt en 1 1/2 års okse på 150 kg. Oksen hadde 2 tagger, og ble skutt 300 meter oppfor Helgejordet i lia.


Kl 1645 har Svein Inge Hjelme skutt en oksekalv på 68 kg. Kalven ble skutt på det vestre av småjordene på Barås.

Torsdag 4.oktober har Roy Arne skutt en kalv til naboene i øst. Kalven ble skutt på Istindli jordet.
Lørdag 27.oktober kl 1330 har Roger skutt en 1 1/2 årig okse til naboene i øst. Denne ble skutt i brattlia i Kjervelvdalen oppfor Slagstadhytta.
Etter at naboene var høyt oppe i fjor, har de i år ramlet ganske langt ned, og vi ser det derfor som en veldedighet å hjelpe dem med litt ekstra kjøtt til gryta ;-)

Det har i år vært et utrolig fint vær i første del av jakta. Kan ikke minnes at vi har hatt så fint vær over en så lang periode i jakta. Etter et kraftig snøfall i midten av oktober smeltet all snøen, og det ble sommertemperaturer igjen.
Vi har sett en del elg i år, men svært få ungdyr. Totalt sett kan det virke som at det er noe mindre elg en normalt.

2008............................................................................................................................

Torsdag 25.september kl 0635 har Tor Inge Jægergaard skutt en 1 1/2 års okse på 170 kg. Oksen ble skutt på Istindlijordet.

Torsdag 2.oktober kl 1610 har Roy Arne skutt en oksekalv på 91 kg. Kalven ble skutt på Baråsjordet.
Lørdag 4.oktober kl 1530 har Vidar skutt en okse på 225 kg. Oksen ble skutt på Ringmyra ca 100 meter fra posten på rabben. Oksen hadde gammel skuddskade i venstre lår. Alt tyder på at den har vært påskutt bakfra.

Lørdag 10.oktober kl 0635 har Tor Inge skutt en 1 1/2 års okse på 178 kg. Oksen ble skutt på Istindlijordet.

Tirsdag 14.oktober kl 1500 har Roy Arne skutt en oksekalv på 80 kg. Kalven ble skutt på Istindlijordet.

Torsdag 16.oktober kl 0645 har Hans skutt en oksekalv på 92 kg. Kalven ble skutt på Istindlijordet.
Fredag 17.oktober kl 1740 har Roy Arne skutt ei ku på ca 178 kg. Kua ble skutt på Istindlijordet. Det ble en hel jobb med å hente den på grunn av at den klarte å komme seg ut i dalen ved Jonsabekken. Med lommelykter og ATV fikk vi den på vegen etter hvert.

Vi har i år 2 nye jegere på jaktlaget. Knut Morstøl går for Solseth, og Eskil Fjeldstad går for Vestgård.
Vi har i år sett mer elg enn i fjor, og det virker som at elgstammen er stabil.
Som man kan se, så er 5 av 7 dyr skutt på Istindlijordet. Forklaringen å dette er at det har vært mye "hå" på jordet, og elgen er tydelig svært glad i dette. 4 av dyrene er skutt fra bua som Tor Inge har satt på Raneng.

2009............................................................................................................................

Mandag 28.september kl 1130 har Tor Inge Jægergaard skutt ei 1 1/2 års ku på 160 kg. Kua ble skutt på Ringmyra, og fra posten på Rabben.
Tirsdag 29.september kl 1500 har Tor Inge Jægergaard skutt en okse på 260 kg. Oksen ble skutt på Ringmyra, og fra posten på Rabben.

Onsdag 30.september kl 1400 har Svein Inge Hjelme skutt ei ku på 190 kg. Kua ble skutt på Ringmyra, og fra posten mot kafean.

Tirsdag 6.oktober kl 1445 har Roy Arne Fjeldstad skutt en okse på 205 kg. Oksen ble skutt i Jonsabekkhøla i skogen mot Gråhøgda.

Onsdag 7.oktober kl 0945 har Roy Arne Fjeldstad skutt en 1 1/2 års okse på 120 kg. Oksen ble skutt nederst på Småhompan.

Det har vært svært dårlig jaktvær i år. Mye regn og senere snø som gikk over i frost. Håpløst dårlig føre gjennom hele jakta.
Det ble sett bra med elg, og alt tyder på en stabil elgstamme.
Vi har i år gjennomført siste året av 5 års perioden med bestandsplanområdet, og erfaringen så lang er svært positiv. Elgstammen har holdt seg stabil, og vi kan se en tendens til flere større okser.
Det har vist seg vanskelig å skyte 1 1/2 åringer, og årsaken er at det er meget vanskelig å skille ut et ungdyr i skogen.
I hele bestandsplanområdet har vi skutt 67 av 70 tildelte dyr i 5 års perioden, og dette gir en fellingsprosent på 95,1.

2010............................................................................................................................

Lørdag 25.september kl 1830 har Tor Inge skutt en 2 1/2 års okse på 200 kg. Oksen hadde 5 tagger og ble skutt på Helgejordet i Dalan, og fra nybua ved jordet.
Søndag 26. september kl 1500 har Roy Arne skutt en oksekalv på 75 kg. Kalven ble skutt på Flismojordet.

Mandag 27. september kl 0605 har Tor Inge skutt en 1 1/2 år ku på ca 160 kg. Kua ble skutt på Istindlijordet.

Litt vanskelig å bedømme alderen på denne kua, og vi måtte ut med kjeven for å sjekke tenner.
Aldersbestemmelse av elg kan man finne her: http://www.heltgratis.net/skistad/elgjakt.htm#Aldersbestemmelse_på_elg

Lørdag 2. oktober kl 1030 har Roy Arne skutt ei 1 1/2 års ku på 145 kg. Kua ble skutt i Skaret i Svarthaugdalen, og måtte hentes ned med ATV.


Tirsdag 19. oktober kl 1730 har Roy Arne skutt ei voksen ku på 213 kg. Kua ble skutt på Baråsjordet.

Vi har i år en ny jeger på jaktlaget, og det er Bjørn Harald som jakter for Øvre Elvskiftnes.
Det har vært en lang jakt med lite elg å se. Nesten ikke elg på jordene og beiter slik det var for noen år siden.
Etter en periode med fantastisk flott vær, har det de siste dagene vært litt mer regn og snø.
Har i år ryddet en utsiktspost i Langrabben, og der kan vi holde god oversikt over øvre delen av lia.
Det er i år observert bjørn i Kjervelvdalen, og det er så langt vi vet første gangen at det er gjort i elgjakta.

Det er også skutt to elger for Kjærvelvlia på vårt jaktfelt. Roy Arne tok en 2 1/2 års okse lang inn på vestsiden i Jonsabekkhøla fredag 15 oktober, og Svein Inge tok en kalv på Baråsjordet torsdag 21 oktober.

2011............................................................................................................................

Søndag 25 september kl 0710 har Tor Inge skutt en oksekalv på 70 Kg. Kalven ble skutt på Helgejordet nedenfor fjøsen.
Torsdag 29. september kl 1150 har Roger skutt en okse på 209 kg 13 tagger. Oksen ble skutt fra posten på Rabben ved Ringmyra.

Torsdag 27 september kl 1200 har Roy Arne skutt ei ku på 240 kg. Kua ble skutt i lia oppfor hyttene, og øst for Småhompan.

Vi mangler 3 dyr dette året, og vi har sett utrolig lite elg i forhold til det vi pleier. I år som i fjor har det nesten ikke vært elg på jordene.
Været har vært utrolig bra, og med unntak av noen få dager, så var det fine jaktforhold helt til siste dagen.

På hele bestandsplanområdet mangler vi i år 5 dyr.

2012............................................................................................................................
Tirsdag 25 september kl 0605 har Tor Inge skutt en 1 1/2 års okse på 130 kg. Oksen ble skutt på Istindlijordet.

Senere på dagen kl 1615 skjøt Tor Inge en 1 1/2 års okse på 160 kg. Oksen ble skutt på Ranengjordet mot Jonsabekken.

Onsdag 26 september kl 0545 har Roy Arne skutt en kukalv på 60 kg. Kalven ble skutt på Istindlijordet.

Kl 0956 skjøt Eskil en 1 1/2 års okse på 136,0 kg. Oksen ble skutt ovenfor Småhompan.

Kl 1839 skjøt Roger en 2 1/2 års okse på 196 kg. Oksen ble skutt på Furulundjordet ut mot Vassdalen.
Elgen ble skutt fra verandaen, og bekledningen var stillongs og underskjorte :-)
Elgskallen var helt skjev, og ene øregangen manglet.

Mandag 1 oktober kl 0545 har Roy Arne skutt ei voksen ku på 206 kg. Kua ble skutt på Myrvangjordet bare noen meter fra veien.

6 dyr skut på like mange dager jakt, og vi har sett bra med elg i år. Flere kyr med kalver har gått på jordene, og det har vært ulikt de siste to årene.
Det har vært flott vær og ingen nedbør de dagene vi har gått på jakt.
Vi har i år innviet nytt slaktehus i fjøsen på Furulund, og det var utrolig behagelig å kunne stå innendørs å skjære kjøtt.
Roy Arne har kjørt opp og ryddet vei for 4 hjuling opp fra Kallhøllaen og helt opp til skogbandet under Storhompen, og har bygd gapahuk ovenfor Helgegamma.
02.10 Gapahuk bygd ved steinen øverst i Svarthaugdalen, og vi har ryddet vei til 4 hjuling helt frem.
Gapahuk bygd i skaret i Svarthaugdalen, men der var det ikke mulig å kjøre helt frem, så der ble det å bære platter og materialer. Hvem fant på å bygge gapahuk i Skaret? Ryddet skytelinjer i flere retninger også.

2013............................................................................................................................

Onsdag 25 september kl 0655 har Svein Inge skutt en kukalv på 52,5 kg på Istindlijordet.
Kl 1110 har Tor Inge skutt to 1 1/2 års okser  på vestsiden og helt øverst på Småhompene.
En 5 tagger på 165 kg, og en med 4 tagger på 165 kg.
Disse elgene ble skutt etter en vellykket organisering.

Torsdag 26 september kl 1030 har Svein Inge skutt ei 2 1/2 års ku på 169 kg. Kua ble skutt ved gapahuken ovenfor hyttene.

Kl 1200 har Kjell Erik skutt en 1 1/2 års okse på 152,5 kg og 4 tagger. Oksen ble skutt på nord østsiden av Kaffekokerhaugen i Kvølva.

Det ble en veldig kort jakt i år, og vi så mye elg.
Vi har i år satt opp 4 nye gapahuker og en utsiktsbu på Langrabben.
Det er satt opp en gapahuk ved Helgegamma, en i lia ovenfor hyttene, en ved steinen øverst i Svarthaugdalen, og en i Skaret i Svarthaugdalen.
I tillegg er det ryddet en post mellom Småhompan og Helgegamma.

Istind Bestandsplanområde er i år utvidet med tre nye jaktfelt, og det er Elverum, Myre/Maukdal og Fagerlidal. Det betyr at bestandsplanområdet nå er på 110000 da.
En uke ut i jakta er Elverum, Kjervelvlia, Grøtte, Berglund og Fossmoen ferdig med kvoten.

20 oktober hadde bestandsplanområdet trekking av 3 ekstradyr. Det ble bestemt at vi skal trekke om 1 eldre okse og 2 ungdyr. Grøtte og Myre/Maukdal trakk et ungdyr, og Berglund trakk eldre okse.
21 oktober kl 1345 har Roy Arne skutt ei 1 1/2 års ku på 133,0 kg ved Helgegamma. En del sny, og elgen ble hentet ned med snøscooter.

 

2014............................................................................................................................

Torsdag 25 september kl 1445 har Svein Inge skutt en 2 1/2 års okse på 213 kg og oksen hadde 5 spir. Oksen ble skutt helt i skogbandet opp mot Gråhøgda, og nært grensen til Kjærvelvlia.

5 minutter senere har Kjell Erik skutt ei 2 1/2 års ku på 159,9 kg like nedenfor gapahuken ved Helgegamma.
Snø, regn og sterk vind hele dagen.
Mandag 29 september kl 1615 har Kjell Erik skutt en 1 1/2 års okse på 141 kg. Han skjøt også ei 1 1/2 års ku på 150 kg. Begge elgene ble skutt på Ringmyra fra Rabben. Et forferdelig regnvær og veldig vått på myra.
Tirsdag 30 september kl 0625 har Nichlas skutt en oksekalv på 57 kg fra bua på Raneng.

Samtidig, og omtrent i samme minutt skjøt Roy Arne en oksekalv på Solsethnesset. Denne kalven gikk på elva, og vi måtte bruke båt for å få den i land. Denne kalven ble gitt til Kjærvelvlia da vi bare hadde en kalv på vår kvote.

Fredag 3 oktober kl 1625 har Svein Inge skutt ei 1 1/2 års ku på 145 kg. Kua ble skutt på jordet i Trongen.
Vi har med to nye jegere i år, og det er Øystein T. Solbakken og Nichlas Jægergaard.
Ny gapahuk "Skallebankhuken" er på plass på Langrabben.

2015............................................................................................................................

Fredag 25 september kl 1510 har Beate og Roger skutt en okse på 315 kg. Oksen ble skutt fra steinen/gapahuken øverst i Svarthaugdalen. Oksen hadde 10 spir.
Så langt vi vet, er dette er den nest største oksen som er skutt på Grøtte jaktfelt.

Fredag 2 oktober kl 1830 har Eskil skutt en kukalv på 60 kg. Kalven ble skutt på Flilsmojordet.

Tirsdag 6 oktober kl 0520 har Kjell Erik skutt en 1 1/2 års okse på 142 kg Oksen ble skutt på Arnejordet ved veien til Målselvfossen.
Kl 1240 har Roy Arne skutt ei 1 1/2 års ku på 160 kg og 10 minutter senere en 1 1/2 års okse på 174,5 kg. Begge dyrene ble skutt øst for Småhompan.

Det har vært skiftende vær i jakta i år, og tidvis mye regn. Vi har sett lite ungdyr og okser første delen av jakta men en del kyr og kalver har vi sett.
Plutselig dukket ungdyrene opp, og tre ble skutt på samme dagen.
En kraftig storm blåste ned gapahuken på Langrabben 29 september, men den er satt opp igjen, og er nå bardunert i fjellet.
Istind Bestandsplanområde er ytterligere utvidet med Fagerli/Fleska, og området er nå på 126459 da.

2016............................................................................................................................

Søndag 25 september kl 0800 har Kjell Erik skutt en 1 1/2 års okse på 150 kg. Oksen ble skutt på nordvestsiden av kaffekokerhaugen i Kvølva og hadde 4 tagger.
Kl 1600 har Roy Arne skutt en 1 1/2 års okse på 183,5 kg. Oksen ble skutt fra kafeposten på Ringmyra og hadde 2 tagger.

Mandag 26 september kl 0845 har Jan Ove skutt en 2 1/2 års okse på 226 kg. Oksen ble skutt i Rogndalen og hadde 6 tagger
https://www.youtube.com/watch?v=sytVe3Tp9E0&feature=youtu.be
Kl 1500 har Kjel Erik skutt en oksekalv på 73 kg. Oksen ble skutt på Langrabben ved veien til Arnehytta.
Fredag 30 september kl 1700 har Eskil skutt ei 2 1/2 års ku på 171,5 kg. Kua ble skutt ved nybua i Kvølva, og nært grensen mot Berglund.

Søndag 2 oktober kl 1825 har Roy Arne skutt en kukalv på 72 kg. Kalven ble skutt på Baråsjordet.

Det har vært ei jakt med mye elg, og spesielt mange okser. Jakta starta med flott vær, men på slutten ble det noe mer vått og kaldt.
Roy Arne og Eskil har satt opp ei flott jaktbu i vestsiden av Kvølva.

Vi har i år tatt prøver av alle voksne elger de første 8 dagene av jakta i Målselv, med tanke på CWD (Skrantesjuke) På Istind Bestandsplanområde har vi tatt prøve av 16 dyr.
 

 
 
 
2017............................................................................................................................
Mandag 25.09 kl 0457 har Roy Arne skutt ei 1 1/2 års ku på 144 kg. Kua ble skutt på Flismojordet.
Tirsdag 26.09 kl 0520 har Roy Arne skutt ei 1 1/2 års ku på 144,5 kg. Kua ble skutt på Istindlijordet.

kl 1000 har Eskil skutt en kalv på 70 kg. Kalven ble skutt på vestsiden i Kvølva, 300 meter nordøst for koia.
kl 1230 har Jan Ove skutt en okse på 221,5 kg, og ble skutt på myrene nedenfor Sætren. Oksen hadde 6 tagger. Oksen ble lokket inn.
 
Fredag 29.09 kl 1645 har Roger skutt en okse på 227 kg. Oksen ble skutt nedenfor Steinen i Svarthaugdalen. Oksen hadde 7 tagger. Oksen ble lokket inn.

Lørdag 30.09 kl 1500 har Jan Ove skutt en liten okse på 174 kg. Oksen ble skutt ved Sevaldhaugen.

Vi har en ny jeger med i år, og det er Kenneth Tråsdahl. Kenneth tok jegerprøven i fjor, og har hatt sin første jakt i år.
Det har vært et fantastisk vær i jakta i år. Sol, varmt og vindstille helt til siste dagen da det ble vind, men vinden var utrolig varm.
Vi har aldri opplevd et slikt vær så langt vi kan huske tilbake.
Det har vært en rolig og fin jakt, og med 6 dyr på 6 dager kan vi bare være strålende fornøyd.
Vi har sett normalt med elg.

Vi har ryddet skytelinjer ved Steinen i Svarthaugdalen, og Roy Arne har bygd ny gapahuk i Skaret i Svarthaugen. Der har vi også ryddet skytelinjer.
I tillegg har Roy Arne ryddet skytelinje ved Helgegamma.

 
 
2018............................................................................................................................
Onsdag 26.09 kl 1145 har Kjell Erik skutt ei 1 1/2 års ku på 140 kg. Kua ble skutt på Ringmyra, fra Gapahuken på Rabben.
Torsdag 27.09 kl 1730 har Tor Inge skutt en 1 1/2 års okse på 156 kg. Oksen ble skutt på Raneng, på jordet mot Jonasbekken.
Fredag 28.09 kl 0955 har Roy Arne skutt ei 2 1/2 års ku på 189 kg. Kua ble skutt på østsiden av steinen på Småhopan.
Kl 1005 har Kjell Erik skutt en 2 1/2 års okse på 228 kg. Oksen ble skutt på Ringmyra, fra gapahuken på Rabben. Oksen hadde 5 tagger.
Lørdag 29.09 kl 1825 har Jan Ove skutt en kukalv på 77,5 kg. Kalven ble skutt på Westgårdnesset.
Søndag 30.09 kl 0705 har Eskil skutt en oksekalv på 75,5 kg. Kalven ble skutt på Baråsjordet.
Full vinter ved gapahuken på fjellet.
Kurs i vommimg. Tro om han lærte noe?

6 elger på 6 dager og veldig dårlig vær. Kaldt, regn og snø fra første dag, men noen gløtt av sol og oppholdsvær har det vært.
Vi har sett bra med elg, og kan si at det har vært et normalår på vårt jaktfelt.
En ny post etablert på Ryggen, og en utkikkspost på Brendthaugen mot Rogndalsmyra og Sevaldhaugmyra.

 

2019...........................................................................................................................
Torsdag 26.09 kl 1045 har Eskil skutt en okse på ca 270 kg og hadde 7 tagger. Oksen ble skutt fra  Ringmyra og fra Rabben.
Kl 1645 har Tor Inge skutt ei lita ku på 165 kg. Kua ble skutt fra Rabben på Ringmyra.
Søndag 29.09 kl 0640 har Roy Arne skutt en oksekalv på 90 kg. Kalven ble skutt på det midterste av de små jordene på Barås.
Kl 1440 har Eskil skutt en okse på 235 kg. Oksen hadde 4 spir og ble skutt ved Sevaldhaugmyra mot Brendthaugen.
Søndag 6 oktober kl 1805 har Roy Arne skutt en 1 1/2 års okse på 158 kg. Oksen ble skutt på det øvre Baråsjordet mot Flismoen og hadde 5 spir.
Lørdag 30 november kl 1100 har Eskil skutt en 1 1/2 års okse på 148 kg. Oksen hadde 4 spir, og ble skutt i lia ovenfor Trollstua.

Siste elgen ble skutt etter at Fagerlidal har frigitt 2 ungdyr fredag 29 november, og vi fikk en av disse.
Vi har i år sett bra med elg. Uvanlig mange store okser, og svært få ungdyr.
Det har vært svært lite elg i øverlia, men det meste har vært fra hyttene og ned.
Vi kan ikke huske at det har vært sett så mange dyr fra Sevaldhaugen tidligere år.
Vi har i år hatt rullering på postene slik at alle har fått mulighet til å få prøvd alle postene.
Vi har også for første gang testet appen WeHunt, og det har vært positivt da vi har kunnet følge jegernes bevegelser uten å måtte spørre på senderen hvor de er.

 

2020...........................................................................................................................
Fredag 25.09 kl 1520 har Roy Arne skutt en okse på ca 226 kg og den hadde 7 tagger. Oksen ble skutt fra gapahuken i Sevaldhaugen.

kl 1830 har Roy Arne skutt ei 1 1/2 års ku på 151,5 kg. Kua ble skutt på det minste jordet på Barås.

Lørdag 26.09 kl 0940 har Kenneth skutt en 1 1/2 års oke på 137 kg og den hadde 3 tagger. Oksen ble skutt fra posten på Ryggen. Dette var Kenneth sin første elg.

Kl 1840 har Eskil skutt en kukalv på 64 kg. Kalven ble skutt på Flismojordet.
 

Søndag 27.09 kl 1420 har Kjell Erik skutt en oksekalv på 70 kg. Oksen ble skutt på Helgejordet i dalan.
kl 1800 har Øystein skutt ei voksen ku på 200 kg. Kua ble skutt på Moan, 150 meter fra 70km skiltet ved høyspentlinja. Kua ble skutt etter et lengre ettersøk, og tidligere påskyting på Helgejordet ved Ringmyra. En fantastisk dyktig ettersøkshund i Labb, hundefører og hjelpere gjorde at ettersøket gikk helt etter oppskriften.
Dette var Øystein sin første elg.


 
Vi har i år sett bra med elg til tross for en veldig kort jakt. 3 dager og 6 dyr skutt.
Etter en fin begynnelse der alt gikk veldig bra, så fikk vi dessverre to ettersøk tredje dagen.
En påskutt kalv ble dessverre ikke funnet, men ettersøket har pågått i 3 dager uten å finne kalven.
Trolig et streifskudd helt fremme i bogen, men alt tyder på at kalven vil klare seg greit.
Ei påskutt ku ble skutt etter et ettersøk på 3 - 4 timer.
Været har jaktmessig vært bra, men det har vært veldig vått i terrenget etter mye regn hele høsten.
 
2021...........................................................................................................................
Lørdag 25.09 kl 1415 har Roy Arne skutt en okse på 239 kg og den hadde 15 tagger, og ei 2 1/2 års ku på 171 kg. Elgene ble skutt i øverlia fra berget under Gråhøgda.

Tirsdag 28.09 kl 1830 har Roy Arne skutt en kukalv på 84 kg, kalven ble skutt på Barsåsjordet.

Fredag 01.10 kl 0615 har Eskil skutt en 1 1/2 års okse på 141 kg. Oksen ble skutt på Flismojordet og hadde 3 tagger.

Mandag 04.10.2021 kl 0910 har Jan Ove Fjeldstad skutt en 1 1/2 års okse på 155 kg. Oksen hadde 4 spir, og ble skutt fra posten på Ryggen.

Søndag 10.10.2021 kl 1630 har Roy Arne skutt en oksekalv på 70 kg. Kalven ble skutt like ovenfor Åsmo i Kjervelvlia.

Søndag 24.10.2021 kl 0900 har Roy Arne skutt en kukalv på 101 kg. Kalven ble skutt nedenfor fjøsen på Raneng.

Lørdag 30.10.2021 kl 0900 har Roy Arne skutt en 2 1/2 års okse på 153 kg. Oksen hadde 6 tagger, og ble skutt på Istindlijordet.
 

Ei lang jakt med skiftende vær. Mye fint vær de første dagene, og mer vinter etter hvert.
Ikke siden 2011 har vi jakte så lenge som i år.
Vi har sett mye elg gjennom hele jakta, men svært få ungdyr.
Store okser har det derimot vært uvanlig mange av, og det har vært flere som har hatt disse på skuddhold.
Roy Arne har skutt 6 av 8 elger i år.
Jan Ove har bygd gapahuk på Ryggen, og det resulterte i elgfall der.
Stian Samuelsen er ny jeger på Grøtte jaktlag i år.

 

2022...........................................................................................................................
Søndag 25.09 kl  0515 har Eskil skutt en okse på 300 kg. Oksen hadde 14 tagger, og ble skutt på Flismojordet mot Istindli.


Mandag 26.09 kl 1700 har Roy Arne skutt ei ku på 207 kg. Kua ble skutt ved Sevaldhaugen.


Tirsdag 27.09 kl 0605 har Eskil skutt en 1 1/2 års okse på 154 kg. Oksen ble skutt på Undsetjordet.


Torsdag 29.09 kl 1230 har Roy Arne skutt en kukalv på 72 kg. Kalven ble skutt øst for Gapahuk øst i lia.

Fredag 30.09 kl 0620 har Roy Arne skutt en kukalv på 59 kg. Kalven ble skutt på prærien.

Lørdag 01.10 kl 0550 har Roy Arne skutt en 1 1/2 års okse på 181 kg. Oksen ble skutt på Baråsjordet

Fantastisk bra vær, og mye elg i år. Jakta fungerte meget godt, og alt har gått veldig bra med de dyrene som er felt.
Lite elg høyt i terrenget, men desto mer i nedre del.
Jan Ove har tatt over som jaktleder, og Vidar som nestleder fra i år.
Erik Rognmo har i år gått for Istindli.