Istind Bestandsplanområde


 

Velkommen til Istind Bestandsplanområde

 
 
Startside
Bestandsplan
Avskytingsplan
Vedtekter
Kart
 
Jaktlagene:
Kjervelvlia
Grøtte
Berglund
Myre/Maukdal
Linker

 

 

 

 

 


AVSKYTINGSPLAN:                                                                                                                               

Fordeling pr år                                          
  2020 2021 2022 2023 Total
Jaktfelt K UD EK EO Su K UD EK EO Su K UD EK EO Su K UD EK EO Su  
Kjervelvlia 1 2 1 1 5 1 1 0 2 4 1 2 1 1 5 1 1 1 1 4 18
Grøtte 1 2 1 1 5 2 2 1 1 6 1 2 1 1 5 1 2 1 2 6 22
Berglund 1 1 0 1 3 1 1 1 0 3 1 1 0 1 3 0 1 1 1 3 12
Fossmo 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 5
Myre/Maukdal 1 2 1 1 5 2 1 1 1 5 1 2 1 1 5 1 2 1 1 5 20
Elverum 2 2 0 1 5 1 2 1 1 5 1 1 1 2 5 1 2 1 2 6 21
Fagerlidal 2 2 1 1 6 1 1 1 2 5 1 2 1 1 5 1 2 1 1 5 21
Fagerli/Fleska 1 1 1 1 4 1 3 0 1 5 2 1 1 1 5 1 2 1 1 5 19
Total 9 12 5 8 34 9 12 5 8 34 9 11 7 8 35 6 12 7 10 35 138

 

Istind Bestandsplanområde er på 127659 dekar som fordeles slik:

Fordeling på jaktfeltene:

Kjervelvlia 16500 da er 12,9 % av arealet og en tildeling på 4,4 dyr pr år.
Grøtte 20100 da er 15,7 % av arealet  og en tildeling på 5,4 dyr pr år.
Berglund 11220 da er 8,8 % av arealet og en tildeling på 3,0 dyr pr år.
Fossmo 4880  da er 3,8 % av arealet og en tildeling på 1,2 dyr pr år.
Myre/Maukdal 18000 da er 14,1 % av arealet, og en tildeling på 5,0 dyr pr år.
Elverum 19159 da er 15,1 % av arealet, og en tildeling på 5,2 dyr pr år.
Fagerlidal   19330 da er 15,1 % av arealet, og en tildeling på 5,4 dyr pr år
Fagerli/Fleskmo 18470 da er 14,4 % av arealet, og en tildeling på 5,0 dyr pr år